Okategoriserade

Om LO-TCO Rättsskydd

LO-Rättsskydd AB började sin verksamhet 1971. 1998 bytte vi namn till LO-TCO Rättsskydd AB i samband med att vi övertog TCO:s arbetsskadeenhet. Vi ägs av LO till 90 % och av TCO till 10%. Vi är ett unikt bolag eftersom det inte finns något liknande fackligt ägt juridiskt bolag som är specialiserat på att driva […]

Om LO-TCO Rättsskydd Läs mer »

Praktikantinfo

Vi tar regelbundet emot praktikanter som är i slutet av sin juristutbildning. Praktiken brukar pågå under 10 veckor och kombineras ofta med att man därefter skriver sin uppsats inom arbetsrätt eller socialförsäkringsrätt. Normalt delar vi upp terminen i två 10 veckorsperioder så att vi kan ta emot två praktikanter per termin. Vi tar alltså bara

Praktikantinfo Läs mer »

Dyrt-att-bryta-mot-forlikning

Arbetsrätt   (2011-02-08) DYRT ATT BRYTA MOT ETT FÖRLIKNINGSAVTAL En grävmaskinist som är medlem i SEKO fick inte ut sin semesterersättning på cirka 17 000 kr när han slutade sin anställning på ett entreprenadföretag. I de förhandlingar som SEKO påkallade vägrade företaget att betala. Förbundet vände sig till Arbetsdomstolen och yrkade betalning av semesterersättningen plus

Dyrt-att-bryta-mot-forlikning Läs mer »

Bolag-bot

Arbetsrätt     (2011-04-19) Bolag dömt till företagsbot En medlem i Elektrikerförbundet fick livshotande skador vid en arbetsplatsolycka i Ångermanland under sommaren 2006. Atlas Copco Kompressor AB skulle installera en kompressor vid ett sågverk. Vid provkörning av kompressorn lossnade en slang och träffade en elektriker med stor kraft i ansiktet. Elektrikern arbetade inte med kompressorn

Bolag-bot Läs mer »

Datainspektionen

Arbetsrätt   (2011-06-13)   Datainspektionen Box 8114 104 20 STOCKHOLM Datum Beteckning (bör anges i brev till oss) 2011-06-13 KOM-72768-ANA Klagomål Som ombud för Svenska Kommunalarbetareförbundet (nedan förbundet) får jag härmed inge klagomål till Datainspektionen. Nobina Sverige AB 556057-0128 (nedan bolaget) bedriver verksamhet med transport- och åkerirörelse. Bolaget är särskilt känt för att inom flera

Datainspektionen Läs mer »

AD-inte-frigang

Arbetsrätt     (2011-04-18) Arbetsdomstolen tar inte hänsyn till frigång En livsmedelsarbetare dömd till fem års fängelse sades upp av sin arbetsgivare. Arbetsgivarens skäl för uppsägningen var att arbetstagaren hade gjort sig skyldig till ett allvarligt brott, att fängelsestraffet innebar att han skulle komma att vara frånvarande under en lång tid, att det till följd

AD-inte-frigang Läs mer »

ECPAT

Arbetsrätt     (2011-07-01) ECPAT stämt för diskriminering En kvinna som är medlem i Svenska Journalistförbundet har stämt ECPAT för diskriminering. Hösten 2010 sökte ECPAT en pressekreterare/webbansvarig/kommunikatör. I annonsen angavs ”Vi söker en manlig medarbetare.” Kvinnan såg annonsen och anmälde sitt intresse för tjänsten genom att skicka en ansökan via e-post till ECPAT:s generalsekreterare. Hon

ECPAT Läs mer »

Arbetstagare-helt-friad

Arbetsrätt     (2011-02-24) Arbetstagare helt friad från anklagelser om misskötsamhet Krokoms kommun avskedade i september 2007 en arbetstagare som tjänstgjort som tolk/integrationsassistent vid kommunens flyktingmottagningsverksamhet. Fackförbundet SKTF väckte talan om ogiltigförklaring av avskedandet mot kommunen. Kommunen gjorde gällande att skäl för avsked förelåg p g a att arbetstagaren – brutit mot sin tystnadsplikt genom

Arbetstagare-helt-friad Läs mer »

Avskedad-slumrat

Arbetsrätt     (2011-04-13)   Avskedad efter att ha slumrat till på jobbet AD 2011 nr 24 handlar om en avskedad Kommunalmedlem som arbetade natt på ett sjukhus som bedriver rättspsykiatrisk vård. Arbetsgivaren påstod att medlemmen vid ett tillfälle hade förberett sig för sömn och vid ett annat tillfälle sovit under ett extravak. Kommunal menade

Avskedad-slumrat Läs mer »

Avskedad-slumrat

Arbetsrätt     (2011-04-13)   Avskedad efter att ha slumrat till på jobbet AD 2011 nr 24 handlar om en avskedad Kommunalmedlem som arbetade natt på ett sjukhus som bedriver rättspsykiatrisk vård. Arbetsgivaren påstod att medlemmen vid ett tillfälle hade förberett sig för sömn och vid ett annat tillfälle sovit under ett extravak. Kommunal menade

Avskedad-slumrat Läs mer »

Arbetstagare-helt-friad

Arbetsrätt     (2011-02-24) Arbetstagare helt friad från anklagelser om misskötsamhet Krokoms kommun avskedade i september 2007 en arbetstagare som tjänstgjort som tolk/integrationsassistent vid kommunens flyktingmottagningsverksamhet. Fackförbundet SKTF väckte talan om ogiltigförklaring av avskedandet mot kommunen. Kommunen gjorde gällande att skäl för avsked förelåg p g a att arbetstagaren – brutit mot sin tystnadsplikt genom

Arbetstagare-helt-friad Läs mer »

AD-inte-frigang

Arbetsrätt     (2011-04-18) Arbetsdomstolen tar inte hänsyn till frigång En livsmedelsarbetare dömd till fem års fängelse sades upp av sin arbetsgivare. Arbetsgivarens skäl för uppsägningen var att arbetstagaren hade gjort sig skyldig till ett allvarligt brott, att fängelsestraffet innebar att han skulle komma att vara frånvarande under en lång tid, att det till följd

AD-inte-frigang Läs mer »