Arbetsrätt

Genom de arbetsrättsliga reglerna skyddas de anställda mot godtycke på arbetet. Juristerna på vår arbetsrättsenhet driver många olika typer av mål där medlemmar har juridiska problem som har samband med jobbet. Vanliga mål är tvister där en anställd sagts upp eller avskedats felaktigt. I andra fall har medlemmar inte fått ut sin lön vilket kan bero på att man tvistar om beloppets storlek. Men ibland saknar arbetsgivaren pengar. Då måste vi sätta arbetsgivaren i konkurs så att medlemmen kan få ut sin lön via den statliga lönegarantin. Vi är också försvarare i mål där medlemmar anklagas för brott som har samband med jobbet och där medlemmar fått sina körkort indragna.

Här under hittar du intressanta och aktuella domar som rör arbetsrätt. I nästan samtliga fall har våra jurister varit ombud. Du kan ibland även hitta annat intressant material som rör arbetsrätten, exempelvis principiellt intressanta mål som vi driver.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Piloter tar strid om arbetstagarbegreppet

Pilotföreningen har väckt talan i Arbetsdomstolen mot ett bolag inom BRA-koncernen. Talan avser fem medlemmar i föreningen som sedan våren 2023 arbetar som piloter i

Förlikning i bastubadarmål

Handelsanställdas förbund hade väckt talan i Arbetsdomstolen mot Svensk Handel och Ica Sverige AB, Arbetsdomstolens mål A 104/22. Tvisten gällde en medlem i förbundet som

Arbetsmiljöverket backar om skyddsombudens roll

Enligt en rättslig utredning från Arbetsmiljöverket skulle skyddsombud inte ha rätt att företräda enskilda anställda i t.ex. rehabiliteringsärenden. Ställningsantagandet har kritiserats hårt av bl.a. LO,