Skyddsstopp hävdes men medförde ändå en bättre arbetsmiljö

LO-TCO Rättsskydd drev för Handelsanställdas förbunds räkning ett ärende gällande omedelbart stopp för arbete meddelat av skyddsombud. Stoppet beslutades för arbete i en livsmedelsaffär mot bakgrund av en hotbild kopplad till den kriminella miljön. Butiken hade tidigare också utsatts för ett sprängdåd nattetid. Med anledning av det regionala skyddsombudets agerande inleddes även ett tillsynsärende mot arbetsplatsen. Vid denna hantering beslutade Arbetsmiljöverket om flera förelägganden för att skapa en tryggare arbetsmiljö i butiken. Arbetsmiljöverket beslutade däremot att inte förlänga skyddsstoppet. Efter ett överklagande av beslutet till förvaltningsrätten bedömde även domstolen att någon omedelbar och överhängande risk för liv och hälsa inte fanns på arbetsplatsen. Överklagandet avslogs därför. I sin bedömning lade domstolen bl.a. vikt vid att polismyndigheten uttalat sig om risken för brott mot butiken och då angett att det inte fanns en överhängande hotbild mot butikens lokaler under öppettiderna. Oavsett detta resulterade skyddsombudets åtgärder i att flera förändringar genomfördes i arbetsmiljön för att bättre omhänderta de risker som fanns i verksamheten.

Målet avgjordes i förvaltningsrätten i Karlstad, mål 4814-23. Ombud för skyddsombudet i målet var förbundsjurist Styrmir Olafsson (08-676 63 13).

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt