Seminarier

Kära fackförbundsvänner 

Vi från Rättsskyddet har nöjet att hälsa er hjärtligt välkomna till våra seminarier i vår. Seminarierna tar upp viktiga och angelägna frågor inom arbetsrätten och socialförsäkringsrätten. Mycket har hänt och händer på våra rättsområden och vi kommer att gå igenom ny lagstiftning och nya utredningsförslag från ett fackligt perspektiv. Seminarierna planeras för att hållas på plats i Stockholm men om pandemin utvecklas på ett sätt så att det inte är möjligt med fysiska utbildningar kan seminarierna komma att hållas digitalt eller ställas in. För det fall det blir aktuellt kommer information om det att gå ut i god tid.

Seminarierna vänder sig i första hand till ombudsmän på såväl lokal som central nivå men även till förtroendevalda hos de förbund som anlitar oss.

Totalt anordnar vi 5 seminarier under våren. Seminarium 1, 3 och 5 kommer att äga rum på Central Hotell, Vasagatan 38, Stockholm. Seminarium 2 och 4 kommer att äga rum i Ingenjörshuset, City Konferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Kostnaden för dessa är 3.900 kr exklusive moms, inklusive lunch och kursdokumentation. Seminarierna pågår mellan kl 09:30 – 16:00. Mer detaljerad information avseende respektive seminarium finns på vår hemsida  www.fackjuridik.se, där även anmälan sker. 

Deltagarantalet är maximerat till 30 personer per seminarium. Vi tillämpar principen ”först till kvarn” så vänta inte med er anmälan. Anmälan måste göras senast fem veckor innan seminariet. 

Avgiften faktureras i förskott. Anmälan är bindande när vi mottagit anmälan och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits till seminariet. Avbokning ska alltid ske skriftligt via e-post till: seminarier@fackjuridik.com. Vid avbokning 4-2 veckor före seminariet debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före seminariet debiteras 100 % av kursavgiften. Vid förhinder kan platsen fritt överlåtas till någon annan.

Varmt välkomna med er anmälan!

Dan Holke
Chefsjurist                        

Arkiv: Seminarier

Tyvärr hittar vi inga seminarier just nu. Prova att uppdatera sidan.