Seminarier

Vi från Rättsskyddet har nöjet att hälsa er hjärtligt välkomna till våra seminarier i höst. Seminarierna tar upp viktiga och angelägna frågor inom arbetsrätten och socialförsäkringsrätten. Mycket har hänt och händer på våra rättsområden och vi kommer att gå igenom ny lagstiftning och nya utredningsförslag från ett fackligt perspektiv.

Seminarierna vänder sig i första hand till ombudsmän på såväl lokal som central nivå men även till förtroendevalda hos de förbund som anlitar oss.

Totalt anordnar vi 5 seminarier under hösten. Seminarium 1 kommer att äga rum på Ingenjörshuset, City Konferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Övriga seminarium 2-5 kommer att äga rum på Central Hotell, Vasagatan 38, Stockholm. Kostnaden för dessa är 3.900 kr exklusive moms, inklusive lunch och kursdokumentation. Seminarierna pågår mellan kl 09:30 – 16:00. Mer detaljerad information avseende respektive seminarium finns på vår hemsida www.fackjuridik.se/seminarier/ där även anmälan sker.

Deltagarantalet är maximerat till 30 personer per seminarium. Vi tillämpar principen ”först till kvarn” så vänta inte med er anmälan. Anmälan måste göras senast fyra veckor innan seminariet.

Avgiften faktureras i förskott. Anmälan blir bindande när vi skickat bekräftelse på att deltagaren antagits till seminariet. Avbokning ska alltid ske skriftligt via e-post till: seminarier@fackjuridik.com. Vid avbokning 4-2 veckor före seminariet debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före seminariet debiteras 100 % av kursavgiften. Vid förhinder kan platsen fritt överlåtas till någon annan.

Varmt välkomna med er anmälan!

Lena Maier Söderberg
VD               

Arkiv: Seminarier

Datum och tid:

Onsdag den 7 december 2022 kl 9.30-16.00 (Kaffe serveras från kl 9.00)

Föreläsare:

Anne Rajmic och Tom Aspengren