Seminarier

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Kurserna leds av våra jurister som har stor teoretisk och praktisk erfarenhet av ämnena.

Pga de restriktioner som myndigheterna rekommenderar tvingas vi ställa in våra seminarier i Stockholm under våren. Vi kommer istället att anordna fyra seminarier digitalt och visa dem genom Teams.

Det blir en förkortad version av seminarierna och de kommer att äga rum samma dag som tidigare angetts i maj men kl 9.00-12.00. Innehållet blir då lite mer komprimerat och vi har justerat seminariebeskrivningen något.

Med tanke på de ekonomiska effekterna av coronaviruset sätter vi också in ett helt nytt seminarium om löneindrivning och konkurs den 20 maj.

Detta är en försöksverksamhet men vi hoppas att tekniken ska fungera och att ni kommer att bli nöjda.

Avgiften faktureras i förskott. Anmälan är bindande när vi mottagit anmälan och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits till seminariet. Avbokning ska alltid ske skriftligt. Vid avbokning 4-2 veckor före seminariet debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före seminariet debiteras 100 % av kursavgiften. Vid förhinder kan platsen fritt överlåtas till någon annan.

Arkiv: Seminarier