Seminarier

Pris per deltagare (exklusive mervärdesskatt):
Heldagseminarium: 3.500 kronor

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.
Kurserna leds av våra jurister som har stor teoretisk och praktisk erfarenhet av ämnena.
Seminarierna nr 1 och 5 äger rum i Ingenjörshuset, City Konferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm och övriga tre i City Conference Centre, Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm. I priset ingår kursdokumentation, kaffe och vid heldagsseminarium lunch. Anmälan måste ske senast 2 veckor före seminariet. Vi tar bara emot 30 deltagare så anmälan bör ske så snart som möjligt. Antagningen sker i den ordning anmälan kommer in till LO-TCO Rättsskydd. Avgiften faktureras i förskott. Anmälan är bindande när vi mottagit anmälan och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits till seminariet. Avbokning ska alltid ske skriftligt. Vid avbokning 4-2 veckor före seminariet debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före seminariet debiteras 100 % av kursavgiften. Vid förhinder kan platsen fritt överlåtas till någon annan.

Datum och tid:

Onsdagen den 5 december 2018 kl 9.30-16.00 (Kaffe serveras från kl. 9.00)

Föreläsare:

Annika Ewerblad och Mattias af Malmborg