Seminarier

Inom ramen för vår serie med kortare digitala seminarier om aktuella och principiellt intressanta domar där våra förbundsjurister varit ombud bjuder vi in till följande seminarium:

De ”bortglömda” försäkringsersättningarna – Högsta domstolens dom ”Golvläggarens livränta II”

Kostnaden är 750 kr/person exklusive moms. Mer detaljerad information avseende respektive seminarium finns på vår hemsida www.fackjuridik.se/seminarier/ där även anmälan sker. 

Varmt välkomna med er anmälan!

Lena Maier Söderberg

VD

Rättskyddet anordnar även kurser under året kopplat till frågor inom arbetsrätten och socialförsäkringsrätten ur ett fackligt perspektiv. Kurserna skräddarsyr vi utifrån era behov och önskemål. Se fliken kurser.

Arkiv: Seminarier

Tyvärr hittar vi inga seminarier just nu. Prova att uppdatera sidan.