Seminarier

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Vi från Rättsskyddet har nöjet att hälsa er hjärtligt välkomna till våra seminarier i höst. Seminarierna tar upp viktiga och angelägna frågor inom arbetsrätten och socialförsäkringsrätten inte minst i ljuset av covid-19. Vi går som vanligt igenom nyheter och praktiska tips inom de olika rättsområdena, allt utifrån ett fackligt perspektiv. Nyhet för i år är att vi satt samman ett seminarium, Arbetsbristuppsägningar och a-kasseregler, där såväl arbetsrättsliga som socialförsäkringsrättsliga aspekter vävs in under utbildningstillfället. Övriga seminarier behandlar angelägna ämnen som löneindrivning, omplacering, omreglering av anställningsavtal och arbetsskador.

Seminarierna vänder sig i första hand till ombudsmän på såväl lokal som central nivå men även till förtroendevalda med lång erfarenhet hos alla de förbund som anlitar oss inom LO, TCO och Saco.

Samtliga seminarier kommer att ske digitalt via Teams med anledning av de restriktioner som myndigheterna rekommenderar. Seminarierna kommer att pågå kl. 09:00 – 12:00 och kosta 1.000 kr exklusive moms per deltagare. Mer detaljerad information avseende respektive seminarium finns på vår hemsida www.fackjuridik.se, där även anmälan sker.

Avgiften faktureras i efterskott. Anmälan är bindande när vi mottagit anmälan och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits till seminariet. Avbokning ska alltid ske skriftligt. Vid avbokning 4-2 veckor före seminariet debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före seminariet debiteras 100 % av kursavgiften. Vid förhinder kan platsen fritt överlåtas till någon annan.

Varmt välkomna med er anmälan!

Mattias Landgren, chefsjurist

Arkiv: Seminarier

Tyvärr hittar vi inga seminarier just nu. Prova att uppdatera sidan.