Arbeta hos oss

LO-TCO Rättsskydd AB är fackföreningsrörelsens juridiska byrå.

Arbetet för en jurist hos oss är i mycket stor utsträckning inriktat på att driva tvister i domstol som ombud för enskilda fackförbundsmedlemmar och fackförbunden. Redan som nyanställd får juristerna egna ärenden som de ansvarar för. Naturligtvis har man en handledare i början och får hjälp med att komma igång. Men arbetet är ansvarsfullt och självständigt och juristen får själv planera och disponera sin tid. Det innebär att de vi anställer normalt har åtminstone 2-3 års erfarenhet av juridiskt arbete, exempelvis från domstol eller som ombud i domstol. Juristerna arbetar antingen på arbetsrättsenheten eller på försäkringsrättsenheten och får mycket hög kompetens inom dessa rättsområden.

Utmärkande för vårt arbetssätt är att vi diskuterar mycket med kollegerna och delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter i vardagen. Vi har också regelbundna juristmöten där vi tar upp juridiska problem och hjälps åt att bevaka allt som sker inom våra rättsområden. En framgång för någon av våra jurister är en framgång för hela bolaget och för våra uppdragsgivare.

Förutom domstolsprocesser anlitas vi som föredragshållare och lärare inom våra rättsområden. Vi har också en del rådgivningsverksamhet åt framförallt förbundens ombudsmän. Ibland anlitas vi för att skriva remissyttranden och ibland ger vi in egna sådana.

Vi tar betalt för vårt arbete enligt en timtaxa som vår styrelse fastställer. Varje jurist måste därför debitera all nedlagd tid i sina ärenden. Efter cirka ett halvår förväntas en jurist kunna debitera cirka 67 procent av sin arbetstid i snitt. Detta mål är kollektivt för respektive enhet och vi mäter normalt inte debiteringen på individnivå. Målsättningen med vår verksamhet är inte att göra vinst utan verksamheten ska bedrivas till självkostnadspris.

Vi är en del av fackföreningsrörelsen. I vårt uppdrag ligger att vi ska vara Sveriges skickligaste jurister inom våra rättsområden, ge bra service och vara effektiva. Men vi ska också genom vår verksamhet bidra till att flytta fram arbetstagarnas positioner i samhället. Det gör vi genom att försöka driva ärenden som kan bidra till en sådan utveckling men också genom att använda våra kunskaper i den allmänna debatten och dela med oss av dem till våra uppdragsgivare.

De enskilda fackmedlemmar som vi företräder har ofta mycket liten erfarenhet av domstolar och jurister. De frågor vi driver åt dem har inte sällan en avgörande betydelse för deras försörjning och självkänsla. Genom att fackförbunden i slutänden betalar för vårt arbete kan vi lägga ned den tid som respektive ärende kräver och alltid göra ett bra arbete utan hänsyn till individens betalningsförmåga.

Sammanfattningsvis är vi som arbetar på LO-TCO Rättsskydd mycket stolta över vårt arbete. Kamratskapen är god och arbetsuppgifterna både viktiga och meningsfulla. Dessutom går det bra att kombinera arbetet hos oss med föräldraskap även om arbetsbelastningen tidvis kan vara hög. Vi vill gärna att vår personal ska spegla den mångfald som finns i samhället.

Den som vill anmäla sitt intresse för att arbeta hos oss kan skicka sin ansökan till chefsjuristen Lena Maier Söderberg, lena.maier.soderberg@fackjuridik.com.

Lediga jobb-annonser publiceras under denna informationsruta.

Lediga tjänster

Inga lediga tjänster just nu.