LoTcoRattshjalp_14

Almedalen

Seminarier i Almedalen 2018

LO-TCO Rättsskydd i Almedalen

LO-TCO Rättsskydd anordnar två egna seminarier under Almedalsveckan.

Vad händer med sjukförsäkringen efter valet?

Dag:
Måndag 2/7 2018 10:00 – 11.00

Plats:
Cramérgatan 2, LO

Beskrivning av samhällsfrågan

Hur fungerar sjukförsäkringen idag? Är partierna nöjda med dagens sjukförsäkring? Kommer sjukförsäkringen att reformeras under nästa mandatperiod?

Utökad information om evenemanget

Under 2017 och 2018 har sjukförsäkringen kommit att bli allt mer omdebatterad. Enskilda och berörda intresseorganisationer har slagit larm om att många svårt sjuka nekas sjukpenning eftersom Försäkringskassan anser att de ändå har arbetsförmåga. Besluten framstår för många som svårbegripliga och hjärtlösa. Regeringen har som ett svar på denna kritik lanserat ”Åtgärdsprogram 3.0” för sjukförsäkringen. Inför valet har sjukförsäkringen seglat upp som en viktig fråga för många väljare. Vad de olika partierna vill göra med sjukförsäkringen efter valet har däremot varit svårt att få reda på. LO-TCO Rättsskydd har upplevt en kraftig ökning av antalet ärenden om sjukförsäkringen. Våra jurister har mycket stor erfarenhet av hur försäkringen fungerar i praktiken. Under paneldebatten hoppas vi få svar på hur partierna ser på försäkringen och vad de vill göra efter valet.

Medverkande:

 • Robert Sjunnebo, enhetschef, LO-TCO Rättsskydd
 • Lina Gertzell, förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd
 • Mathias Tegnér, riksdagsledamot, Socialdemokraterna och ledamot i Socialförsäkringsutskottet
 • Johan Forssell, riksdagsledamot, Moderaterna

Kontaktpersoner
Dan Holke, chefsjurist, LO-TCO Rättsskydd AB, 070-5336272 och Robert Sjunnebo, enhetschef, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-6766304

Vad händer med anställningsskyddslagen efter valet?

Dag:
Onsdag 4/7 2018 8:30 – 9:30

Plats:
Cramérgatan 2, LO

Beskrivning av samhällsfrågan

Anställningsskyddslagen har varit politiskt kontroversiell under många år. Vissa tycker anställningsskyddet är för svagt och andra att det är för starkt. Hur fungerar reglerna idag och vad kommer att hända med lagstiftningen efter valet i höst?

Utökad information om evenemanget

Det blåser upp till strid om anställningsskyddslagen. Från arbetsgivarhåll ifrågasätts framförallt turordningsreglerna medan ökningen av korta, otrygga anställningar kritiseras från de fackliga organisationerna. En statlig utredning arbetar med frågor kring ofrivilligt deltidsarbete och s k hyvling av arbetstid. Vid seminariet beskriver jurister från LO-TCO Rättsskydd hur de nuvarande reglerna fungerar i praktiken. Därefter blir det debatt mellan riksdagsledamöter som sitter i arbetsmarknadsutskottet. Hur ser partierna på dagens regler och vad vill de ändra på efter valet? Är dagens regler balanserade? Finns det andra sätt att kombinera trygghet och flexibilitet på arbetsmarknaden?

Medverkande:

 • Annika Ewerblad, förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd
 • Maria Fridolin, förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd
 • Dan Holke, chefsjurist, LO-TCO Rättsskydd
 • Helén Pettersson, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Jessika Roswall, riksdagsledamot, Moderaterna
 • Ali Esbati, riksdagsledamot, Vänsterpartiet
 • Annika Qarlsson, riksdagsledamot, Centerpartiet

Kontaktperson
Dan Holke, chefsjurist, LO-TCO Rättsskydd AB, 070-5336272

Webb: http://fackjuridik.se

Dela inlägget

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på print
Dela på email