Almedalen

Seminarier i Almedalen 2019

LO-TCO Rättsskydd i Almedalen

LO-TCO Rättsskydd anordnar två egna seminarier under Almedalsveckan.

Vad ska hända med arbetsskadeförsäkringen?

Dag:
Tisdag 2/7 2019 08:30 – 09.30

Plats:
Cramérgatan 2, Antons

Beskrivning av samhällsfrågan

Den som skadar sig i arbetet kan få ersättning genom den statliga arbetsskadeförsäkringen. Men allt färre får ersättning från försäkringen. Vad beror den utvecklingen på? En statlig utredning lade 2017 fram förslag till förbättringar av försäkringen. Varför har inget hänt med förslagen?

Utökad information om evenemanget

Vissa yrken är mer riskfyllda och skadliga än andra. Det handlar om arbetsuppgifter som ligger i allas intresse att de blir utförda. Även om det förebyggande arbetet är det viktigaste har det sedan länge funnits en samsyn kring att den som skadar sig i arbetet ska få ekonomisk ersättning för sin skada. Men antalet som får ersättning från försäkringen har minskat dramatiskt de senaste åren. Även om arbetsmiljön förbättrats förklarar det inte på långa vägar denna kraftiga förändring. Våra jurister presenterar fakta kring arbetsskadeförsäkringens uppgång och fall. Vilka orsaker ligger bakom förändringen och vad kan man göra åt den? Finns det en vilja att återskapa en fungerande försäkring? Vi ställer frågan till arbetsmarknadens parter och till politikerna.

Medverkande:

 • Robert Sjunnebo, enhetschef, LO-TCO Rättsskydd
 • Sara Björkstrand, förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd
 • Renée Andersson, utredare, LO
 • Solveig Zander, riksdagsledamot, Centerpartiet
 • Erica Nådin, riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Kontaktpersoner
Dan Holke, chefsjurist, LO-TCO Rättsskydd AB, dan.holke@fackjuridik.com och Robert Sjunnebo, enhetschef, LO-TCO Rättsskydd AB, robert.sjunnebo@fackjuridik.com

Har en arbetsgivare något socialt ansvar?

Dag:
Onsdag 3/7 2019 08:30 – 09:30

Plats:
Cramérgatan 2, Antons

Beskrivning av samhällsfrågan

Anställningsavtalet anses grunda en ömsesidig lojalitetsplikt mellan parterna. Arbetsgivaren har därför sedan lång tid ansetts ha ett visst socialt ansvar för sina anställda. Men hur är det idag? Är det ok att en arbetsgivare alltid försöker ”toppa laget”? Vem ska i så fall bära kostnaderna för det.

Utökad information om evenemanget

I Sverige och i andra länder har man länge ansett att en arbetsgivare ska ta ett visst socialt ansvar. Konkurrensen är dock allt hårdare och arbetslivet ställer allt högre krav på de anställda att vara produktiva och fria från skavanker. En förutsättning för att kunna försörja sig är att ha en rimligt trygg anställning och att ha en förutsebar inkomst. Arbetsgivaren har historiskt ansetts ha bättre förutsättningar att bära riskerna för variationer i arbetskraftsbehov och ta ansvar för den tekniska utvecklingen inom branschen. Vilken roll spelar turordningsregler, deltidsarbete och visstidsanställningar när det gäller arbetstagares möjlighet att försörja sig? Vem ska bära kostnaderna om fler slås ut och inkomsten blir allt osäkrare? Går det att ta ett socialt ansvar på en konkurrensutsatt marknad? Våra jurister presenterar den rättsliga bakgrunden och lite statistik. Därefter blir det ett samtal mellan arbetsmarknadens parter och politiker.

Medverkande:

 • Anne Alfredson, förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd
 • Ellinor Gudmundsson, förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd
 • Torbjörn Johansson, avtalssekreterare, LO
 • Mattias Dahl, VD, Transportföretagen
 • Anna Johansson, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Mats Green, riksdagsledamot, Moderaterna
 • Dan Holke, chefsjurist, LO-TCO Rättsskydd

Kontaktperson
Dan Holke, chefsjurist, LO-TCO Rättsskydd AB, dan.holke@fackjuridik.com

Webb: https://www.fackjuridik.se