Länkar

Fackföreningar 
Landsorganisationen i Sverige – LO 
Tjänstemännens Centralorganisation – TCO 
Sveriges Akademikers Centralorganisation – Saco

LO-förbund
Fastighetsanställdas Förbund
GS
Handelsanställdas förbund
Hotell och Restaurang Facket
Seko Service- och kommunikationsfacket
Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Svenska Elektrikerförbundet
Svenska Kommunalarbetareförbundet
Svenska Livsmedelsarbetareförbundet
IF Metall
Svenska Musikerförbundet
Svenska Målareförbundet
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet
Svenska Transportarbetareförbundet

TCO-förbund
Fackförbundet ST
Finansförbundet
Forena
Försvarsförbundet
Journalistförbundet
Polisförbundet
Vision
Sveriges yrkesmusikerförbund Symf
Scen & Film
Tull-Kust
Unionen
Vårdförbundet