Integritet- och personuppgiftspolicy

Integritet- och personuppgiftspolicy för LO-TCO Rättsskydd AB

LO-TCO Rättsskydd värnar om din integritet. Därför är vi försiktiga med att samla in information som kan kopplas till din person (personuppgifter).

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning GDPR.

Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter.

Var behandlar vi dina personuppgifter

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

LO-TCO Rättsskydd AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller när vi har en annan laglig grund. Vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med våra samarbetspartners.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din information endast så länge som det är nödvändigt för respektive syfte. Vi raderar din information när den inte längre är relevant.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång
Du har rätt att få bekräftelse på att vi behandlar personuppgifter om dig och du kan begära en kopia av den information vi har om dig. Kopian är gratis.

Rätt till rättelse
Du har rätt att be oss korrigera felaktiga personuppgifter om dig eller komplettera information som är bristfällig.

Rätt att bli raderad
Du har rätt begära att vi raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings- och skattelagstiftning, skadeståndsrättslig lagstiftning, arkivlag eller arbetsrättslig lagstiftning.

Rätt att begära begränsning
Du har rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt till så kallad dataportabilitet, det vill säga rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss och få dem överförda till annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål
Du har rätt att inge klagomål till IMY – Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsregelverket.

Cookies

Fackjuridik.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Cookies används också för att du som använder hemsidan ska kunna dela sidor i sociala medier.

Seminarieansökan

Fackjuridik.se använder formulär för att du ska kunna anmäla dig till seminarier. När du fyller i dina kontaktuppgifter i något av våra formulär behöver du ge samtycke till behandling av personuppgifter genom att markera en kryssruta.

Prenumerera på nyhetsbrev och pressmeddelanden

När vi skickar nyhetsbrev och pressmeddelanden använder vi oss av externa tjänster som LO-TCO Rättsskydd har avtal med. Vi delar dock aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part.
Du kan avanmäla dig från utskick när du vill genom tydliga länkar i respektive e-postmeddelande. 

Sociala medier

Vår integritets- och personuppgiftspolicy gäller även våra sidor i sociala medier. Varje social kanal har dock egna riktlinjer för till exempel kommentarer. Läs mer i respektive kanal.

Ändringar i integritetspolicyn

Redaktionen för fackjuridik.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya, reviderade, policyn på webbplatsen.

Vill du veta mer

Du är välkommen att fråga eller framföra synpunkter direkt till oss. Du kan skicka e-post, men tänk på att inte ange några känsliga uppgifter eftersom e-post inte alltid är en säker kanal. För att kontakta LO-TCO Rättsskydd kan du skicka e-post till: info@fackjuridik.com

Eller per brev till adress.

LO-TCO Rättsskydd AB
Box 1155
111 81 Stockholm

Dataskyddsombud

LO-TCO Rättsskydds dataskyddsombud är Erik Grahn och nås på  jurist.erik.grahn@gmail.com