LO-TCO Rättsskydd AB

Fackets
juridiska
byrÅ

Vi är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och arbetsskador. Sedan 1971 har vi haft över 70.000 ärenden, varav de flesta är arbetsskador. Vi har varit ombud i var tredje dom i Arbetsdomstolen. Varje år får fackmedlemmar dela på 200 – 250 miljoner kr efter vunna mål. Många får genom vår hjälp tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott. Om du behöver hjälp av oss ska du klicka på Rättshjälp uppe i menyn.

Senaste Nytt

Kammarrättens i Jönköping dom mål nr 161–20

Barnskötare fick rätt i kammarrätten och beviljades sjukpenning med sammanlagt 86 000 kr efter att ha åberopat läkarintygintyg med i princip samma innehåll som vid tidigare godkänd ansökan. Barnskötaren hade tidigare uppburit sjukpenning på grund av myalgi, lumbago ischias, höftledsartros, knäledsartros,...

Mångmiljonbelopp till Byggnadsmedlemmar

Vi har tidigare informerat om att Byggnads har väckt talan mot Formbetong Anläggning i Katrineholm AB (AD mål nr 17/20). Bolaget har hängavtal med Byggnads och har utfört arbete bland annat i Grums som underentreprenör åt NCC. Bolaget har brutit...

Att somna vid ratten inte alltid vårdslöshet i trafik

En lastbilschaufför råkade ut för en trafikolycka där han körde av vägen. Ingen skadades och han ringde själv efter polis. Åklagare påbörjade dock förundersökning om vårdslöshet i trafik och åtal väcktes. Chauffören som var medlem i Transport fick rättshjälp och...

Dokument

Du har rätt till ersättning för din arbetsskada!

Ordning och reda med lagar och kollektivavtal

Du är misstänkt

Vad gäller vid övervakning och kontroll på arbetsplatsen?

36 beslut som förändrat Sverige

Rättshjälp

portratt01-min

Behöver du rättshjälp?

För att få hjälp av våra jurister måste du ansöka om facklig rättshjälp. Medlemmar i LO- och TCO-förbund kan få rättshjälp för alla tvister som rör arbetet om det finns en rimlig chans att vinna. Förbundet betalar då rättegångskostnaderna. Vi är normalt ombud i domstolen, men vissa TCO-förbund har egna jurister. Tvisten ska ha en anknytning till arbetet och kan exempelvis röra tvist om lön, anställningsskyddstvister, rätt till arbetsskadeersättning eller sjukersättning och brott som har samband med arbetet. Klubben, avdelningen eller arbetsplatsombudet hjälper till med ansökan. Vi kan inte hjälpa till innan förbundet beviljat rättshjälp. Om Du inte har adressen till ditt förbund kan du gå till länkar där samtliga LO och TCO-förbunds hemsidor kan nås.