LO-TCO Rättsskydd AB

Fackets
juridiska
byrÅ

Vi är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och arbetsskador. Sedan 1971 har vi haft över 70.000 ärenden, varav de flesta är arbetsskador. Vi har varit ombud i var tredje dom i Arbetsdomstolen. Varje år får fackmedlemmar dela på 200 – 250 miljoner kr efter vunna mål. Många får genom vår hjälp tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott. Om du behöver hjälp av oss ska du klicka på Rättshjälp uppe i menyn.

Senaste Nytt

Arbetsmiljöverket backar om skyddsombudens roll

Enligt en rättslig utredning från Arbetsmiljöverket skulle skyddsombud inte ha rätt att företräda enskilda anställda i t.ex. rehabiliteringsärenden. Ställningsantagandet har kritiserats hårt av bl.a. LO, TCO och Rättsskyddet. Genom ett särskilt beslut ändrar sig nu verket och menar att det...

Oförändrat formkrav för kollektivavtal (än så länge)

Det har kommit till Rättsskyddets kännedom att många förbund har börjat tillämpa elektronisk protokollsignering. Det är därför på sin plats med en påminnelse om att förhandlingsprotokoll kan utgöra kollektivavtal, för vilka ett krav på skriftlighet gäller (23, 25 §§ MBL)....

Höjd pensionsålder påverkar ersättningar från Försäkringskassan

Vi har tidigare informerat om att den höjda pensionsåldern kommer att påverka rätten till ersättning från Försäkringskassan vad gäller arbetsskadelivränta och även rätten till ersättning från försäkringsbolag som lämnar ersättning för inkomstförlust. De pensionsrelaterade åldersgränserna kommer framöver att beslutas varje...

Mål nr A 22/23 (JM AB) och A 23/23 (JM Supply AB)

Fackförbundet Byggnads stämmer byggbolagen JM AB samt JM Supply AB i Arbetsdomstolen. Företagen har använt otillåtna metoder vid anställning av personal och betalat ut för lite i löner och ersättningar till ett 40-tal anställda i bolagen. Byggnads har granskat bolagen...

Dokument

Du har rätt till ersättning för din arbetsskada!

Ordning och reda med lagar och kollektivavtal

Du är misstänkt

Vad gäller vid övervakning och kontroll på arbetsplatsen?

36 beslut som förändrat Sverige

Rättshjälp

portratt01-min

Behöver du rättshjälp?

För att få hjälp av våra jurister måste du ansöka om facklig rättshjälp. Medlemmar i LO- och TCO-förbund kan få rättshjälp för alla tvister som rör arbetet om det finns en rimlig chans att vinna. Förbundet betalar då rättegångskostnaderna. Vi är normalt ombud i domstolen, men vissa TCO-förbund har egna jurister. Tvisten ska ha en anknytning till arbetet och kan exempelvis röra tvist om lön, anställningsskyddstvister, rätt till arbetsskadeersättning eller sjukersättning och brott som har samband med arbetet. Klubben, avdelningen eller arbetsplatsombudet hjälper till med ansökan. Vi kan inte hjälpa till innan förbundet beviljat rättshjälp. Om Du inte har adressen till ditt förbund kan du gå till länkar där samtliga LO och TCO-förbunds hemsidor kan nås.