LO-TCO Rättsskydd AB

Fackets
juridiska
byrÅ

Vi är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och arbetsskador. Sedan 1971 har vi haft över 70.000 ärenden, varav de flesta är arbetsskador. Vi har varit ombud i var tredje dom i Arbetsdomstolen. Varje år får fackmedlemmar dela på 200 – 250 miljoner kr efter vunna mål. Många får genom vår hjälp tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott. Om du behöver hjälp av oss ska du klicka på Rättshjälp uppe i menyn.

Senaste Nytt

Byggnads vinner viktigt mål om förhandlingsskyldighet i Arbetsdomstolen

Ett byggbolag hade anlitat ett inredningsföretag vid arbeten med ett större renoveringsprojekt. För utförandet av uppdraget åtog sig inredningsföretaget även visst montagearbete och lade ut detta arbete på andra utförare. Byggbolaget förhandlade inte med Byggnads innan man anlitade inredningsföretaget och...

Arbetslöshetskassan fick inte stänga av chaufför med alkoholmissbruk

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att körkortsåterkallelse på grund av alkoholmissbruk inte är ett sådant otillbörligt uppförande som kan medför avstängning från rätt till arbetslöshetsersättning. Fallet gäller en chaufför som inte hade visat varaktig nykterhet genom läkarintyg och han ansågs därför...

Man med utmattningssyndrom fick sjukpenning med stöd av senare tillkommen utredning

Försäkringskassan nekade en man med utmattningssyndrom rätt till sjukpenning, då det ansågs att det saknades tillräckligt bra beskrivning i läkarintyget av hur besvären påverkade hans arbetsförmåga. Efter den aktuella sjukskrivningsperioden gjordes en aktivitetsförmågeutredning som klart påvisade tillräckliga nedsättningar, men denna...

Dokument

Du har rätt till ersättning för din arbetsskada!

Ordning och reda med lagar och kollektivavtal

Du är misstänkt

Vad gäller vid övervakning och kontroll på arbetsplatsen?

36 beslut som förändrat Sverige

Rättshjälp

portratt01-min

Behöver du rättshjälp?

För att få hjälp av våra jurister måste du ansöka om facklig rättshjälp. Medlemmar i LO- och TCO-förbund kan få rättshjälp för alla tvister som rör arbetet om det finns en rimlig chans att vinna. Förbundet betalar då rättegångskostnaderna. Vi är normalt ombud i domstolen, men vissa TCO-förbund har egna jurister. Tvisten ska ha en anknytning till arbetet och kan exempelvis röra tvist om lön, anställningsskyddstvister, rätt till arbetsskadeersättning eller sjukersättning och brott som har samband med arbetet. Klubben, avdelningen eller arbetsplatsombudet hjälper till med ansökan. Vi kan inte hjälpa till innan förbundet beviljat rättshjälp. Om Du inte har adressen till ditt förbund kan du gå till länkar där samtliga LO och TCO-förbunds hemsidor kan nås.