LO-TCO Rättsskydd AB

Fackets
juridiska
byrÅ

Vi är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och arbetsskador. Sedan 1971 har vi haft över 70.000 ärenden, varav de flesta är arbetsskador. Vi har varit ombud i var tredje dom i Arbetsdomstolen. Varje år får fackmedlemmar dela på 200 – 250 miljoner kr efter vunna mål. Många får genom vår hjälp tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott. Om du behöver hjälp av oss ska du klicka på Rättshjälp uppe i menyn.

Senaste Nytt

Handels vinner i Arbetsdomstolen – Butiksanställd avskedad utan grund

En Coop-butik i Halmstad avskedade en medlem i Handelsanställdas förbund som anklagats för ett stort antal brott mot anställningsavtalet. Arbetsgivaren hävdade att den anställde efter en omorganisation var missnöjd med den nya situationen. Hon påstods bl.a. ha misskött sig, maskat,...

Svea hovrätt: SD-politiker får inte uteslutas

Svea hovrätt har den 8 december 2022 meddelat dom i målet angående uteslutning av en SD-politiker ur Svenska Transportarbetareförbundet. Transport hade överklagat Stockholms tingsrätts dom om att ogiltigförklara uteslutningsbeslutet. Hovrätten fastställer tingsrättens dom och skriver att uteslutningsbeslutet kan sakprövas i...

Dokument

Du har rätt till ersättning för din arbetsskada!

Ordning och reda med lagar och kollektivavtal

Du är misstänkt

Vad gäller vid övervakning och kontroll på arbetsplatsen?

36 beslut som förändrat Sverige

Rättshjälp

portratt01-min

Behöver du rättshjälp?

För att få hjälp av våra jurister måste du ansöka om facklig rättshjälp. Medlemmar i LO- och TCO-förbund kan få rättshjälp för alla tvister som rör arbetet om det finns en rimlig chans att vinna. Förbundet betalar då rättegångskostnaderna. Vi är normalt ombud i domstolen, men vissa TCO-förbund har egna jurister. Tvisten ska ha en anknytning till arbetet och kan exempelvis röra tvist om lön, anställningsskyddstvister, rätt till arbetsskadeersättning eller sjukersättning och brott som har samband med arbetet. Klubben, avdelningen eller arbetsplatsombudet hjälper till med ansökan. Vi kan inte hjälpa till innan förbundet beviljat rättshjälp. Om Du inte har adressen till ditt förbund kan du gå till länkar där samtliga LO och TCO-förbunds hemsidor kan nås.