Arbetstagare med spår av cannabis bedömdes inte stå till förfogande för arbete

En medlem i Byggnadsarbetareförbundet arbetade som VS-montör på en byggarbetsplats. Första arbetsdagen efter en semesterresa till Spanien testades han i ett slumpvis narkotikatest på arbetsplatsen. När arbetsgivaren en vecka senare fick del av resultatet, vilket visade positivt för THC-syra (en restprodukt efter Cannabisintag), skickades han hem utan lön. Han var därefter avstängd utan lön i sex veckor eftersom arbetsgivaren ansåg att han inte stod till förfogande för arbete då man kunde misstänka att han var påverkad av narkotika. Förbundet gjorde gällande att han stod till förfogande för arbete och därför hade rätt till lön eftersom ingenting talade för att han var påverkad av narkotika under den aktuella perioden.

Arbetsdomstolen meddelade dom i målet den 19 juni 2024. Domstolen fann att det inte går att genom drogtest tillförlitligt konstatera att en person är narkotikapåverkad. Ett positivt drogtest som visar att arbetstagaren i vart fall tidigare intagit droger får, enligt domstolen, anses ge anledning att anta att arbetstagaren är påverkad av narkotika ända till dess ett drogtest är negativt. Eftersom arbetsgivaren haft anledning att misstänka att medlemmen kunde uppträda narkotikapåverkad på arbetet och arbetet han skulle utföra ansågs farligt att utföra under drogpåverkan, ansågs han inte stå till förfogande för arbete och därför inte ha rätt till lön. Domstolen fann även att det inte fanns något annat arbete hos arbetsgivaren som han hade kunnat omplaceras till.

Arbetsdomstolen avslog således förbundets talan.

AD 2024 nr 46

Ombud för förbundet var förbundsjuristerna Ellinor Gudmundsson (tfn 08-676 63 71) och Sussanne Lundberg (tfn 08-676 63 09)

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt