Två stämningsansökningar mot butikskedjan Zara

Handelsanställdas förbund genom Rättsskyddet har stämt ITX Sverige AB, som driver butikskedjan Zara, i Arbetsdomstolen för brott mot medbestämmandelagen i ett fall och för brott mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen i ett annat.

I det första fallet har bolaget under sommaren 2022 tillsatt fem chefstjänster i en av deras butiker i Malmö, utan att först ha förhandlat med förbundet. En chefstillsättning är en sådan viktigare förändring av verksamheten som arbetsgivare enligt 11 § MBL ska begära förhandling om innan den verkställs. Förbundet har därför begärt 500 000 kr i skadestånd från bolaget, 100 000 kr för varje chefstillsättning.

I det andra fallet har en rad förändringar av verksamheten i en av bolagets butiker i Göteborg vidtagits utan att de två skyddsombuden på arbetsstället blivit informerade i förväg och utan någon föregående riskbedömning. Förändringarna har enligt förbundet påverkat de anställda bl.a. i form av ökad stress och genom att omklädningsrum har använts som lagerlokal. Bolaget har i efterhand gjort en riskbedömning i ett av fallen men i övrigt hänvisat till sin arbetsledningsrätt. Förbundet anser att bolaget genom sitt agerande har omöjliggjort ombudens skyddsarbete och därigenom hindrat dem på ett lagvidrigt sätt. Skadestånd har begärts med 100 000 kr för brott mot arbetsmiljölagen och 100 000 kr för brott mot förtroendemannalagen till vardera skyddsombudet, samt 200 000 kr till förbundet för brott mot förtroendemannalagen.

Ombud i Malmöfallet är förbundsjurist Madelaine Lindholm och i Göteborgsfallet förbundsjurist Mattias af Malmborg.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt