Byggnads vinner viktigt mål om förhandlingsskyldighet i Arbetsdomstolen

Ett byggbolag hade anlitat ett inredningsföretag vid arbeten med ett större renoveringsprojekt. För utförandet av uppdraget åtog sig inredningsföretaget även visst montagearbete och lade ut detta arbete på andra utförare. Byggbolaget förhandlade inte med Byggnads innan man anlitade inredningsföretaget och förbundet stämde byggbolaget för brott mot Byggavtalet. Arbetsdomstolen har i domen funnit att byggbolaget inför anlitandet av inredningsföretaget har varit skyldigt att primärförhandla med förbundet, enligt en branschöverenskommelse i Bilaga D till Byggavtalet, som hänvisar till 38 § medbestämmandelagen. Domstolen har också bedömt tillämpligheten av en regel i avtalet om bortfall av skadeståndsskyldighet i fall där ett kollektivavtalsbrott kan anses ursäktligt, liksom nivån på det allmänna skadeståndet. Arbetsdomstolens bedömning är det inte kan anses ursäktligt att underlåta att primärförhandla samt att det inte föreligger grund för jämkning.

Ombud för Byggnads var förbundsjurist Anne Alfredson.

Länk till domen: AD 2023 nr 68

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt