Förlikning i bastubadarmål

Handelsanställdas förbund hade väckt talan i Arbetsdomstolen mot Svensk Handel och Ica Sverige AB, Arbetsdomstolens mål A 104/22. Tvisten gällde en medlem i förbundet som är anställd hos bolaget och arbetar på ett av bolagets lager. Bolaget hade fråntagit medlemmen funktionen som koordinator utlastning. Medlemmen gick därmed miste om ett lönetillägg. Förbundet menade att åtgärden var en sådan särskilt ingripande omplacering av personliga skäl för vilken det krävs objektivt godtagbara skäl, dvs. en så kallad bastubadare. Eftersom bolaget hade saknat objektivt godtagbara skäl för åtgärden hade bolaget gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott, menade förbundet. Förbundet hade framställt yrkanden om allmänt och ekonomiskt skadestånd till medlemmen samt allmänt skadestånd till förbundet. Parterna har nu träffat en överenskommelse om förlikning enligt vilken bolaget ska betala ett belopp i ett för allt om 80 000 kr till förbundets medlem.

Ombud för förbundet var förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-6766329.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt