Arbetsrätt

Genom de arbetsrättsliga reglerna skyddas de anställda mot godtycke på arbetet. Juristerna på vår arbetsrättsenhet driver många olika typer av mål där medlemmar har juridiska problem som har samband med jobbet. Vanliga mål är tvister där en anställd sagts upp eller avskedats felaktigt. I andra fall har medlemmar inte fått ut sin lön vilket kan bero på att man tvistar om beloppets storlek. Men ibland saknar arbetsgivaren pengar. Då måste vi sätta arbetsgivaren i konkurs så att medlemmen kan få ut sin lön via den statliga lönegarantin. Vi är också försvarare i mål där medlemmar anklagas för brott som har samband med jobbet och där medlemmar fått sina körkort indragna.

Här under hittar du intressanta och aktuella domar som rör arbetsrätt. I nästan samtliga fall har våra jurister varit ombud. Du kan ibland även hitta annat intressant material som rör arbetsrätten, exempelvis principiellt intressanta mål som vi driver.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Samhallanställd fick tillbaka jobbet

En Samhallanställd medlem i IF-Metall som avskedats bla. på grund av ett otrevligt meddelande på Facebook till en person han tidigare arbetat med får jobbet

Arbetsdomstolen tolkar direktreklamavtalet

I ett mål mellan Svenska Transportarbetareförbundet å ena sidan samt Almega Tjänsteföretagen och ett direktreklamföretag i södra Sverige å andra sidan har Arbetsdomstolen tolkat det

Ny VD för LO-TCO Rättsskydd AB

Styrelsen för LO-TCO Rättsskydd AB har utsett Dan Holke till VD och chefsjurist för bolaget med omedelbar verkan. Bakgrunden till beslutet är att bolagets tidigare