Ny VD och chefsjurist för LO-TCO Rättsskydd

Styrelsen för LO-TCO Rättsskydd AB har beslutat anställa Lena Maier Söderberg som VD och chefsjurist för bolaget.

Lena kommer närmast från Saco där hon är chefsjurist och arbetsrättspolitiskt ansvarig sedan drygt 18 år. Hon har en juris doktorsexamen från Stockholms universitet inom arbetsrätt och EU-rätt. Hon har också arbetat på arbetsmarknadsdepartementet.

Tillträde sker efter överenskommelse, dock senast den 27 juni.

Dan Holke blir kvar som tf VD fram till Lena tillträder.

LO-TCO Rättsskydd AB ägs av LO och TCO och arbetar på uppdrag av nästan alla fackliga organisationer i Sverige. Bolagets huvudsakliga arbete består i att driva domstolsprocesser inom de arbetsrättsliga och socialförsäkringsrättsliga områdena. Bolaget har drygt 30 jurister anställda.

 

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt