Ny VD för LO-TCO Rättsskydd AB

Styrelsen för LO-TCO Rättsskydd AB har utsett Dan Holke till VD och chefsjurist för bolaget med omedelbar verkan.

Bakgrunden till beslutet är att bolagets tidigare VD Mattias Landgren utsetts till statssekreterare och därmed lämnat sin VD-tjänst hos bolaget.

Dan Holke har tidigare varit VD och chefsjurist för LO-TCO Rättsskydd under perioden 1995-2020. Han återgår nu tillfälligt till det uppdraget under den tid bolaget behöver för att rekrytera och anställa en ny VD.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt