Arbetsdomstolen ska pröva om gigande bud är arbetstagare

Svenska Transportarbetareförbundet har idag väckt talan i ett mål i Arbetsdomstolen mot Foodora AB. Enligt förbundet blev förbundets medlem avskedad av Foodora när han plötsligt stängdes av från Foodoras app och därmed inte längre kunde utföra något arbete. Medlemmen anställdes av Foodora som cykelbud men blev efter en tid hänvisad till att träffa avtal med ett s k egenanställningsföretag. Foodora hävdar att medlemmen därefter inte längre var anställd av bolaget. Enligt förbundet har medlemmen hela tiden varit arbetstagare hos Foodora. Medlemmen har använt sig av bolagets lokaler och utrustning och har varit underkastad bolagets arbetsledning och kontroll. Egenanställningsföretaget har endast varit att likställa med en löneadministratör, menar förbundet. Målet är principiellt viktigt eftersom svensk domstol för första gången kommer att pröva arbetstagarbegreppet i förhållande till anställda i gigekonomin.

Arbetsdomstolens mål nr A 154/21.

Ombud för förbundet är Annett Olofsson (08-6766329) och Sonia Ericstam (08-6766337)

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt