Vissa installatörer anses vara säljare

Arbetsdomstolen har i dom AD 2022 nr 23 avgjort vilket kollektivavtal som är tillämpligt för arbetet med att installera trådlösa hemlarm hos en av Verisures franchisetagare Hometec Security Sverige AB. Arbetsdomstolen har kommit fram till att arbetet huvudsakligen är tjänstemannaarbete och att Unionens och inte Svenska Elektrikerförbundets kollektivavtal är tillämpligt på arbetet.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt