Transports medlemmar får dela på 10 miljoner efter arbetsgivarens ensidiga byte av kollektivavtal

Svenska Transportarbetareförbundet väckte hösten 2020 talan i tre mål i Arbetsdomstolen mot Gate Gourmet Sweden AB. Förbundet hävdade att bolaget hade gjort sig skyldigt till föreningsrättskränkning och turordningsbrott när bolaget i samband med en omorganisation ensidigt bytte kollektivavtal och därefter sade upp ett stort antal av förbundets medlemmar. Huvudförhandling i målen var planerad till den 9 – 11 november 2021. Parterna har nu träffat en överenskommelse om förlikning. Överenskommelsen innebär att de 62 medlemmar som förbundet företräder får dela på 10 miljoner kronor.

Arbetsdomstolens mål A 126/20, A 127/20 och A 135/20

Ombud för förbundet var förbundsjuristerna Marie Nordström (08-6766346) och Annett Olofsson (08-6766329)

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt