Enligt Arbetsdomstolen kan privata arbetsgivare under en pandemi, i kraft av arbetsledningsrätten, kräva att arbetstagarna vaccinerar sig

Svenska Kommunalarbetareförbundet har drivit tvist i Arbetsdomstolen rörande tre arbetstagare som inte följt en av arbetsgivaren uppställd policy om vaccination mot covid-19 och därför blev avstängda utan lön. Förbundet hävdade att arbetstagarna haft rätt att underlåta att vaccinera sig och därmed stått till arbetsgivarens förfogande under avstängningstiden, med bibehållen rätt till lön.

Förbundet har argumenterat för att det saknas lagstöd för att uppställa krav på vaccination. Förbundet menar också att om Arbetsdomstolen anser att lagstöd finns har bolaget ändå, efter en intresseavvägning, inte haft rätt att uppställa kravet.

Arbetsdomstolens dom innebär att en privat arbetsgivare under en pandemi genom sin arbetsledningsrätt kan kräva att de anställda ska vaccinera sig. Genom att inte göra det har arbetstagarna inte stått till förfogande för arbete och därmed inte haft rätt till lön.

Arbetsdomstolens dom 2023 nr 75

Ombud för förbundet var förbundsjuristerna Anne Alfredson och Annett Olofsson.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt