ECPAT

ECPAT Arbetsrätt  
 


(2011-07-01)

ECPAT stämt för diskriminering

En kvinna som är medlem i Svenska
Journalistförbundet har stämt ECPAT för
diskriminering. Hösten 2010 sökte ECPAT en
pressekreterare/webbansvarig/kommunikatör. I annonsen
angavs ”Vi söker en manlig medarbetare.”

Kvinnan såg annonsen och anmälde sitt intresse för
tjänsten genom att skicka en ansökan via e-post till
ECPAT:s generalsekreterare. Hon bifogade sin CV. Sex
timmar efter att ansökan skickats fick hon ett svar via
e-post från generalsekreteraren. Generalsekreteraren
skrev i meddelandet att kvinnan hade en meriterande
bakgrund men eftersom organisationen såg det som
”mycket angeläget att få en manlig
medarbetare” på tjänsten tackade organisationen
kvinnan för hennes engagemang.

Kvinnan hävdar att ECPAT inte har gjort någon
seriös genomgång och bedömning av hennes meriter. Hon
menar också att hon har haft rätt att få sin ansökan
seriöst prövad. Istället fick hon med vändande (e-)post
beskedet att hon väljs bort på grund av att hon är
kvinna. Hon har yrkat 70 000 kr i
diskrimineringsersättning.

Stockholms tingsrätts mål T 8239-11. Ombud för
kvinnan är förbundsjuristen Annett Olofsson,
08-6766329.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt