Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar konstaterar att händelse på arbetet är ett olycksfall  

En medlem i Handels som omfattas av TFA, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, råkade ut för en händelse på sitt arbete då han skadade sin axel. Han anmälde skadan till Afa försäkring men Afa bedömde att han inte hade råkat ut för ett olycksfall i försäkringsvillkorens mening, bl.a. för att inget ovanligt och oförutsett hänt.  

Mannen hade uttryckt sig kortfattat och inte så detaljerat i sin skadeanmälan, då han inte trodde att han behövde det. Det framgick endast att han lyfte kläder från en vagn till en annan och fick kraftig smärta. 

Mannen begärde omprövning hos Afas omprövningsavdelning och förklarade då mer utförligt vad som hänt. Det framgick att vagnen som hängde i taket oväntat lossnat på grund av att delar i konstruktionen gått sönder. Vagnen höll på att ramla ner, han försökte rädda situationen, tappade balansen och högerarmen följde med plaggen.  

Omprövningsavdelningen menade dock att mannens initiala uppgifter var mer trovärdiga. Detta trots att han nu endast kompletterat sin beskrivning, inte ändrat den. 

Inför begäran om prövning i skiljenämnden gavs flera skriftliga vittnesmål in som beskrev händelsen och intygade att något gått sönder som gjorde att vagnen släppte från sin plats. Dessa vittnesintyg tog skiljenämnden hänsyn till.  

Skiljenämnden konstaterar att händelsen där vagnen släppte och mannen ingrep för att hindra den från att hamna på golvet har varit plötslig och i viss mån oförutsedd och utgör därmed ett olycksfall i försäkringsvillkorens mening.  

Skiljedom meddelad 2024-04-16 av Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar (ärende 2023/9). Ombud i målet var förbundsjurist Anne Rajmic, 08-676 63 21. 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt