Avskedad-slumrat

avskedad-slumrat Arbetsrätt  

 


(2011-04-13)

 

Avskedad efter att ha slumrat till på
jobbet

AD 2011 nr 24 handlar om en avskedad Kommunalmedlem
som arbetade natt på ett sjukhus som bedriver
rättspsykiatrisk vård. Arbetsgivaren påstod att
medlemmen vid ett tillfälle hade förberett sig för
sömn och vid ett annat tillfälle sovit under ett
extravak. Kommunal menade att medlemmen inte ensam
skulle bära ansvaret för att hon ofrivilligt somnade
in under extravaket (tillfälle 2).

Men Arbetsdomstolen gick på landstingets linje och
menade att en timmes pass inte kunde anses vara orimligt
lång tid och att det ankommer på arbetstagaren att
agera om hon känner att det är omöjligt att
genomföra arbetsuppgiften. AD ansåg att det fanns
grund för avskedande.

Ombud för Kommunalarbetareförbundet och medlemmen
var förbundsjurist Carolina Öhrn.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt