Skiljenämnd ger rätt till ersättning för sveda och värk trots mindre än 30 dagars sjukskrivning

En medlem i Polisförbundet råkade ut för en arbetsskada och ansökte om ersättning för sveda och värk från PSA-nämnden. Det finns en regel i PSA (Personskadeavtalet) som säger att för att få ersättning för sveda och värk måste man ha varit sjukskriven i minst 30 dagar. Dock kan detta krav frångås om det finns särskilda skäl såsom att arbetsskadan inneburit att man varit utsatt för våld eller misshandel.

Vid ett ingripande mot en narkotikapåverkad person gjorde personen motstånd genom att bl a kränga med kroppen, spotta på polismannen, skalla med huvudet och sparka med benen för att orsaka skada. Detta höll på hela vägen till polisstationen.

Polismannen ådrog sig en fraktur i höger hand under tiden han parerade personens utfall/krängningar vilket sedermera föranledde både operation och gips. Tillsammans med arbetsgivaren löstes situationen genom att han fick anpassade arbetsuppgifter och därigenom kunde undvika sex veckors sjukskrivning som annars hade blivit fallet.

PSA-nämnden bedömde att händelsen inte kunde klassas som våld/misshandel och att det därmed inte förelåg särskilda skäl att frångå kravet på 30-dagars sjukskrivning.

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor gör dock en annan bedömning och konstaterar att den godkända arbetsskadan kan jämställas med ett våld och misshandelsfall. Därmed ska ersättning för sveda och värk utges.

Skiljedom meddelad 2024-02-21 av Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor. Ombud i målet var förbundsjurist Anne Rajmic, 08-676 63 21.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt