LO-TCO Rättsskydd

Ensamarbete och övertidsarbete orsakade arbetsskada hos chef

Kammarrätten i Göteborg har i en nyligen meddelad dom ändrat underinstansernas avgöranden och godkänt att en chef inom Posten har varit utsatt för skadlig inverkan i sitt arbete. Arbetet har orsakat en utmattningsreaktion/stressutlöst utmattningstillstånd. Mannens arbete innebar ett mycket större ansvar än vad som är normalt. Han tvingades utföra arbete som i vanliga fall skulle …

Ensamarbete och övertidsarbete orsakade arbetsskada hos chef Läs mer »

Högsta domstolen friar busschaufför

En busschaufför, medlem i Svenska Kommunalarbetareförbundet, granskade passagerarlistor och gjorde anteckningar med stöd av uppgifter han hämtade från sin handhållna mobil medan han körde ett femtiotal passagerare på väg mot Sundsvall, vilket var en arbetsuppgift som han ålagts av sin arbetsgivare. Han åtalades och dömdes i tingsrätt och hovrätt för vårdslöshet i trafik. Högsta domstolen, …

Högsta domstolen friar busschaufför Läs mer »

Kammarrätt godtog Arbetsförmedlingens bedömning

I en dom från Kammarrätten i Sundsvall har en medlem i Elektrikerförbundet fått sin sjukpenning beviljad. Under sin sjukskrivning hade mannens distriktsläkare intygat besvär i båda knäna, ländryggen, nacke/skuldror, psoriasis samt hjärtbesvär. Läkaren hade tydligt beskrivit de olika sjukdomssymtomen och hur de påverkade mannens arbetsförmåga, men Försäkringskassans läkare ansåg ändå att han borde kunna arbeta …

Kammarrätt godtog Arbetsförmedlingens bedömning Läs mer »

Montör fick handledsbesvär godkända som arbetsskada

Länsrätten i Mariestad har i en nyligen meddelad dom godkänt en kvinnlig montörs handledsbesvär som arbetsskada. Charlotte hade efter ett antal år som montör på Saab fått besvär med handleder och händer. Hon ansåg att besvären hade samband med det mycket monotona och påfrestande arbetet som montör. Försäkringskassan ansåg att besvären inte hade samband med …

Montör fick handledsbesvär godkända som arbetsskada Läs mer »

Förlikning i hovrätt gav IF-Metall medlem 300 000 kronor.

LO-TCO Rättskydd AB har utverkat 300 000 kronor åt en fackföreningsmedlem i en förlikning med ett trafikförsäkringsbolag. Målet låg i hovrätten och gällde om den s k ”72 timmars regeln” var tillämplig vid kvarstående besvär efter en whiplashskada. Den s.k. ”72 timmars regeln” är en regel som försäkringsmedicinska rådgivare angett som en gräns inom vilka …

Förlikning i hovrätt gav IF-Metall medlem 300 000 kronor. Läs mer »

Bicepsseneruptur godkänd som arbetsskada

Länsrätten i Göteborg har avkunnat en dom efter att Försäkringskassan medgett bifall till Anders överklagan. Anders fick en partiell bicepsseneruptur i vänster arm i samband med lyft av ett stålkar på mellan 75-100 kg. Försäkringskassan avslog först rätten till arbetsskadelivränta men under processen i länsrätten vitsordade Försäkringskassan att besvären orsakats av lyftet (presumtivt olycksfall). Anders …

Bicepsseneruptur godkänd som arbetsskada Läs mer »

Fortsatt sjukpenning till följd av psykiska besvär

Ali råkade ut för ett olycksfall i juni 2007 då han fastnade med handen i en köttkvarn. Tre fingrar amputerades och han har varit sjukskriven sedan skadedagen. Ali har även mått mycket dåligt psykiskt till följd av olyckan. Försäkringskassan drog in rätten till sjukpenning från den 28 oktober 2008. Efter att ärendet i länsrätten kompletterats …

Fortsatt sjukpenning till följd av psykiska besvär Läs mer »

Psykisk arbetsskada pga olycka godkänd som arbetsskada

Länsrätten i Stockholms län har förklarat att både de psykiska och fysiska besvären en man haft efter ett olyckfall i arbetet helt orsakats av själva olycksfallet. Mannen drogs in i en maskin på arbetsplatsen vilket han upplevde som mycket traumatiskt. Försäkringskassan godkände inledningsvis bara att 25 % av mannens funktionsnedsättning hade samband med olycksfallet, vilket …

Psykisk arbetsskada pga olycka godkänd som arbetsskada Läs mer »

Medlem i Byggnads fick 800 000 kr från försäkringsbolaget

En murare och medlem i Byggnads drabbades av en whiplashskada i nacken när han 1993, i en bil på väg hem från arbetet, blev påkörd bakifrån. Skadan var så allvarlig att han inte kunde fortsätta i det tunga arbetet som murare. Efter att under en längre tid ha gått sjukskriven och fått viss rehabiliteringshjälp från …

Medlem i Byggnads fick 800 000 kr från försäkringsbolaget Läs mer »

Tre månaders medlemsvillkor införs tillfälligt

Vid årsskiftet riskerar en stor grupp personer att bli utförsäkrade från sjukförsäkringssystemet när deras sjukpenning eller sjukersättning tar slut. För denna grupp har regeringen nu föreslagit att man ska införa ett särskilt introduktionsprogram vid Arbetsförmedlingen. Under den tid som man deltar i programmet kan man få aktivitetsstöd som beräknas på arbetslöshetsersättningen. Men då en halv …

Tre månaders medlemsvillkor införs tillfälligt Läs mer »

Vi söker förbundsjurist med arbetsrättslig inriktning