Övergång av verksamhet inom personlig assistans?

Svenska Kommunalarbetareförbundet har väckt talan mot Malmö Stad i en tvist avseende lönefordran för två medlemmar. Medlemmarna var fram till den 30 juni 2010 anställda som personliga assistenter hos ett aktiebolag. Den 1 juli 2010 tog Malmö Stad över verksamheten. Medlemmarnas lönefordran har uppkommit under tiden som aktiebolaget bedrev verksamheten.

I samband med Malmö Stads övertagande övergick samtliga arbetstagare som arbetade i bolagets verksamhet till Malmö Stad. Malmö Stad tog också över kunden (brukaren). Verksamheten efter den 1 juli 2010 var densamma hos Malmö Stad som den var hos bolaget. Lokalerna där verksamheten bedrevs (brukarens hem) var desamma som när verksamheten bedrevs av bolaget. Det har inte skett något uppehåll i verksamheten i samband med övergången. Förbundet menar att Malmö Stad svarar för lönefordringarna enligt 6 b § LAS.

Arbetsdomstolens mål nr A 52/12. Ombud är förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt