Kammarrätten godkänner axelskada som arbetsskada efter många års städjobb

Trots att det kom en lagändring 2002 som skulle göra det lättare att få belastningsskador godkända, ställer Försäkringskassan fortfarande orimligt höga krav på vetenskapliga bevis.

25 års arbete som lokalvårdare och skolvaktmästare innebar till slut att Kommunalmedlemmen Berit fick värk i högra axeln. Arbetet var extremt monotont och enformigt, med bl.a. flera timmars moppning av stora golvytor varje dag. Det kan därför tyckas som ett ganska klart samband mellan jobbet och skadan. Men Försäkringskassan tyckte inte att det fanns tillräckliga vetenskapliga bevis för att städjobb, med bl.a. mycket moppning, kan ge skulderbesvär.

Berit fick bifall i förvaltningsrätten, men Försäkringskassan överklagade till Kammarrätten i Jönköping, som nu alltså ger Berit rätt. Domen tar bl.a. upp det faktum att det inte finns lika mycket forskning om besvär av städjobb som av t.ex. svetsning och andra tyngre, typiskt ”manliga” arbeten. Kammarrätten anser dock att man i sådana fall måste ta hänsyn till den forskning som ändå finns på monotona och repetitiva arbeten, t.ex. lokalvård och liknande, bl.a. från Arbets- och miljömedicin i Lund.

Domen är viktig eftersom den bekräftar att lokalvårdsarbete är skadligt, trots bristen på forskning om vilka arbetsskador som just lokalvårdare får. Detta synsätt bör innebära att det blir lättare att få arbetsskadelivränta även för andra, som har fått sin skada i typiskt kvinnodominerade yrken, där det av någon anledning inte gjorts tillräckliga vetenskapliga ansträngningar.

Det finns en uppgivenhet hos de försäkrade som gör att allt färre anmäler sina besvär som arbetsskador och ansöker om ersättning. Men det går att få sin arbetsskada godkända, förutsatt att man anmäler den!

Ombud för medlemmen var Mattias af Malmborg, LO-TCO Rättsskydd AB, tel 08-6766320. Tack vare sitt medlemskap fick medlemmen rättshjälp och Kommunal stod för ombudskostnaderna.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt