Domen i Volvo Powertrain-målet är uppskjuten till den 28 mars 2012

Den 12 januari höll Arbetsdomstolen huvudförhandling i två mål där IF Metall yrkat att Volvo Powertrain ska betala sammanlagt fyra miljoner kr i skadestånd för brott mot medbestämmandelagen. Som tidigare rapporterats på denna sida hyrde bolaget under två kvartal 2011 in ett stort antal personer i sin verksamhet i Skövde. IF Metall menar att bolaget vid förhandlingar inför inhyrningarna lämnade bristfällig information och att bolaget därför brutit mot 11 och 38 §§ medbestämmandelagen.

Efter att Arbetsdomstolen återigen flyttat fram tidpunkten för dom i målen kommer dom att meddelas onsdagen den 28 mars 2012. Arbetsdomstolens mål A 115/11 och A 155/11.

Ombud för förbundet är förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt