LO-TCO Rättsskydd

Klargörande hur yrkesskadelivränta ska beräknas vid pensionering

Fram till 1977 gällde lagen om yrkesskadeförsäkring (YFL) där livränta vid arbetsskada beräknades enligt särskilda regler som baserades på ett kvotsystem. Vid tidpunkten för pensionering ska livräntan enligt de reglerna minskas till tre fjärdedelar. Försäkringskassan och förvaltningsrätten hade i ett mål gällande en man med YFL-livränta gjort en ny bedömning av mannens medicinska besvär i …

Klargörande hur yrkesskadelivränta ska beräknas vid pensioneringLäs mer »

Jourtid i hemmet är arbetstid

EU – domstolen har genom en nyligen meddelad dom lämnat ytterligare klargörande i frågan vad som är att anse som arbetstid enligt arbetstidsdirektivet. I målet var fråga om en arbetstagare som under jourtid var tvungen att befinna sig inom ett avstånd från arbetsplatsen som gjorde det möjligt att infinna sig på arbetsplatsen inom 8 minuter …

Jourtid i hemmet är arbetstidLäs mer »

Nyhetsbrev nr 1/2018

Välkommen till LO-TCO Rättsskydds nyhetsbrev! Vi planerar att komma ut med fyra nyhetsbrev om året, och du har fått det därför att du antingen är angiven som kontaktperson hos oss eller har anmält att du vill få det. Sprid det gärna vidare! Glöm inte att du kan prenumerera på all information vi lägger ut i …

Nyhetsbrev nr 1/2018Läs mer »

Högsta förvaltningsdomstolen klargör livräntetidpunkt

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en vägledande dom avgjort ett mål om arbetsskadelivränta och bifaller överklagandet där en jurist från LO-TCO Rättsskydd AB varit ombud. Målet rörde frågan om vid vilken tidpunkt en arbetsskadad ska få sitt livränteunderlag fastställt i de fall det gått lång tid mellan skadan och ansökan om livränta. Livränteunderlaget utgörs enligt …

Högsta förvaltningsdomstolen klargör livräntetidpunktLäs mer »

Staten betalar skadestånd till medlem i Kommunal

Enligt särskilda bestämmelser i skadeståndslagen ska staten betala ersättning till den som har drabbats av skada som uppkommit genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning. I detta fall har LO-TCO Rättsskydd företrätt en medlem i fackförbundet Kommunal, som gått miste om ersättning på grund av en felaktig handläggning hos Arbetsförmedlingen. Medlemmen var inskriven i den s.k. …

Staten betalar skadestånd till medlem i KommunalLäs mer »

Olycksfall på skolområdet godkänns som olycksfall i arbetet

LO-TCO Rättsskydd har hjälpt en medlem i fackförbundet Kommunal att få sitt olycksfall godkänt som ett olycksfall i arbetet. Medlemmen var vid olyckstillfället på väg hem från sitt arbete på en skola när hon ramlade med cykeln. Olycksfallet inträffade på en fotbollsplan på skolområdet. AFA Försäkring godkände olycksfallet som ett färdolycksfall, dvs. ett olycksfall på …

Olycksfall på skolområdet godkänns som olycksfall i arbetetLäs mer »

Försäkringskassan har hittat på egna regler

Socialminister Annika Strandhäll har i media förklarat att skälet till att sjukpenning avslås i högre utsträckning är för att Försäkringskassan fått mer resurser och genomför fler prövningar. Stämmer det? Reglerna som bestämmer rätten till sjukpenning har egentligen inte förändrats i någon större utsträckning. Det ska vara fråga om en sjukdom som sätter ned arbetsförmågan med …

Försäkringskassan har hittat på egna reglerLäs mer »

Nyhetsbrev nr 4/2017

Välkommen till LO-TCO Rättsskydds nyhetsbrev! Vi planerar att komma ut med fyra nyhetsbrev om året, och du har fått det därför att du antingen är angiven som kontaktperson hos oss eller har anmält att du vill få det. Sprid det gärna vidare! Glöm inte att du kan prenumerera på all information vi lägger ut i …

Nyhetsbrev nr 4/2017Läs mer »

Viktigt kolla Försäkringskassans underlag

Högsta förvaltningsdomstolen har i målet 1425-16 prövat om det går att rätta gamla beslut som blivit felaktiga pga misstag från Försäkringskassans sida. En metallarbetares besvär godkändes som arbetsskada och han beviljades tidsbegränsad livränta från och med 2002 och därefter vid ett antal ytterligare tillfällen. Trots att Försäkringskassan inför varje enskilt beslut fick information från arbetsgivaren …

Viktigt kolla Försäkringskassans underlagLäs mer »

Blockad skadeståndsgrundande trots godkänd av Arbetsdomstolen

Stockholms tingsrätt har meddelat dom i ett mål mellan Henrik Gustavsson och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Tingsrätten har kommit fram till att förbundet är skadeståndsskyldigt mot Gustavsson då den blockad som förbundet riktat mot Gustavssons bolag inte varit tillåten efter en viss tidpunkt. Av yrkade 765 000 kr ska förbundet dock bara betala 140 000 kr. Blockaden vidtogs i …

Blockad skadeståndsgrundande trots godkänd av ArbetsdomstolenLäs mer »