LO-TCO Rättsskydd

Rätt till 1 miljon kronor i försäkringsersättning för arbetsskada trots att medlem accepterat att gå i förtid på grund av arbetsbrist

En medlem i fackförbundet Ledarna har fått rätt till inkomstförlustersättning från AFA Trygghetsförsäkring för sin arbetsskada, trots att han efter skadan frivilligt valt att acceptera att avsluta sin anställning och ta ut avtalspension med anledning av en större omorganisation på arbetsplatsen. AFA Trygghetsförsäkrings inställning var att medlemmen inte hade avslutat sin tjänst på grund av …

Rätt till 1 miljon kronor i försäkringsersättning för arbetsskada trots att medlem accepterat att gå i förtid på grund av arbetsbrist Läs mer »

Justerat förhandlingsprotokoll var kollektivavtal

I samband med riksavtalsförhandlingarna 2016 hade Svenska Musikerförbundet och Svensk Scenkonst i ett justerat förhandlingsprotokoll tagit in en överenskommelse om att en viss skrivning ska intas i ett s.k. avtalstryck. När Svensk Scenkonst framställde avtalstrycket var innehållet inte detsamma som det parterna hade kommit överens om i förhandlingsprotokollet. Förbundet väckte därför talan i Arbetsdomstolen och …

Justerat förhandlingsprotokoll var kollektivavtal Läs mer »

Arbetsdomstolen tolkar Bussbranschavtalet vid utrikes beställningstrafik

Sommaren 2017 väckte Svenska Kommunalarbetareförbundet talan mot Bussarbetsgivarna och Bergkvarabuss i en tvist gällande lön och andra ersättningar enligt Bussbranschavtalet till 19 förare som kört buss i utrikes beställningstrafik. Resorna har varit skidresor, storstadsresor eller rundresor i olika regioner på kontinenten. Arbetsdomstolen har i mellandom som meddelades den 13 november 2019 tagit ställning till tre …

Arbetsdomstolen tolkar Bussbranschavtalet vid utrikes beställningstrafik Läs mer »

Intressant kammarrättsdom ang de s.k. äldrereglerna i socialförsäkringsbalken

Försäkringskassan hade i ett ärende godkänt besvär i båda händerna som en arbetsskada för en medlem i IF Metall. Medlemmen arbetade som sömmerska. Försäkringskassan bedömde i sitt beslut att medlemmen trots skadan skulle klara av att arbeta som elevassistent. Livränta utgick därför med mellanskillnaden mellan lönen som sömmerska (222 900 kr/år) och en tänkt lön som …

Intressant kammarrättsdom ang de s.k. äldrereglerna i socialförsäkringsbalken Läs mer »

Mekaniker fick rätt i Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar. Nackbesvären ansågs förorsakade av tidigare arbetsolycksfall.

En mekaniker anmälde den 3 december 2015 att han råkat ut för ett olycksfall den 14 januari 2014 i sitt arbete. I samband med att han stående på huk plockade ihop sina verktyg utanför den lokal där han hade utfört sitt arbete, träffades han av ett tungt snösjok i bakhuvudet. Kraften var så stor att …

Mekaniker fick rätt i Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar. Nackbesvären ansågs förorsakade av tidigare arbetsolycksfall. Läs mer »

Diskbråcket godkändes som arbetsskada

Förvaltningsrätten i Malmö har i en dom från den 28 juni 2019 i mål nr 4210-18 förklarat att ländryggbesvär med diskbråck hos en medlem i fackförbundet Handels utgör en arbetsskada. Prövningen av belastningssjukdomar enligt arbetsskadeförsäkringen har på senare år alltmer kommit att handla om vetenskapliga studier och vad forskningen säger om skadlighet. Försäkringskassan använder sig …

Diskbråcket godkändes som arbetsskada Läs mer »

Nyhetsbrev nr 3/2019

Välkommen till LO-TCO Rättsskydds nyhetsbrev! Vi planerar att komma ut med fyra nyhetsbrev om året, och du har fått det därför att du antingen är angiven som kontaktperson hos oss eller har anmält att du vill få det. Sprid det gärna vidare! Glöm inte att du kan prenumerera på all information vi lägger ut i …

Nyhetsbrev nr 3/2019 Läs mer »

Semesterersättning ska räknas med vid beräkning av arbetslöshetsersättning

Förvaltningsrätten har funnit att semesterersättning ska räknas med vid fastställande av dagsförtjänsten, dvs den genomsnittliga inkomst som arbetslöshetsersättningen baseras på. Unionens arbetslöshetskassa hade i det överklagade beslutet bedömt att den semesterersättning som en av Unionens medlemmar hade fått i samband med anställningens upphörande inte skulle räknas med i dagsförtjänsten. Arbetslöshetskassans beslut ligger i linje med …

Semesterersättning ska räknas med vid beräkning av arbetslöshetsersättning Läs mer »

Kammarrätten beviljade sjukpenning – rimligare bedömningar kan skönjas

Kammarrätten i Jönköping har i en dom meddelad den 24 juni 2019, mål nr 2363-18, förklarat att en medlem i IF Metall har rätt till sjukpenning under två månader. Medlemmen utvecklade efter en klämskada på arbetet ett smärtsyndrom i sin icke dominanta arm. Efter klämskadan blev handen mer eller mindre obrukbar. Medlemmen led även av …

Kammarrätten beviljade sjukpenning – rimligare bedömningar kan skönjas Läs mer »

Korttidspåverkan bedömdes som olycksfall i arbetet

I samband med att ett ventilationsrör exploderade i ett gjuteri rasade en vägg på grund av tryckvågen. Ingen människa kom till skada vid explosionstillfället. Cirka 2 månader efter explosionen sattes två snickare att bygga upp väggen igen. Under tiden arbetet pågick läckte gaser ut från det rör som hade exploderat varpå de båda snickarna exponerades …

Korttidspåverkan bedömdes som olycksfall i arbetet Läs mer »

Nyhetsbrev nr 2/2019

Välkommen till LO-TCO Rättsskydds nyhetsbrev! Vi planerar att komma ut med fyra nyhetsbrev om året, och du har fått det därför att du antingen är angiven som kontaktperson hos oss eller har anmält att du vill få det. Sprid det gärna vidare! Glöm inte att du kan prenumerera på all information vi lägger ut i …

Nyhetsbrev nr 2/2019 Läs mer »

Orsaken till försämring saknar betydelse för rätten till sjukpenning

En medlem i Handelsanställdas förbund lider av fibromyalgi och har med anledning av detta en konstaterad arbetsförmåga om fem timmar per dag, fem dagar i veckan. Medlemmen fick dock under en period arbeta mer än fem timmar vissa dagar. Detta gjorde att medlemmens besvär försämrades och att hon därför blev sjukskriven en period om 100% …

Orsaken till försämring saknar betydelse för rätten till sjukpenning Läs mer »