LO-TCO Rättsskydd

Målare anställda av måleriföretag och inte av bemanningsföretag

Arbetsdomstolen har i avgörande den 13 mars 2019, mål 2019 nr 17, avgjort en fråga om var tre målare medlemmar i Svenska Målareförbundet varit anställda, hos ett måleriföretag eller hos ett bemanningsföretag. Förbundet gjorde gällande att de tre målarna var anställda av ett måleriföretag och att de hade rätt till lön från måleriföretaget för det …

Målare anställda av måleriföretag och inte av bemanningsföretag Läs mer »

Hängavtalsbundna bolag ska betala lön enligt Byggavtalets fördelningsprinciper

Arbetsdomstolen meddelade den 13 mars 2019 dom, AD 2019 nr 16, i ett mål gällande kollektivavtalsbrott mellan Byggnads och två hängavtalsbundna bolag. I Byggavtalet finns bestämmelser om hur lön ska beräknas och betalas. Varje kategori av arbetstagare har ett fördelningstal. Lönen ska beräknas utifrån respektive arbetstagares fördelningstal med utgångspunkt i den överenskomna lönen för yrkesarbetare. …

Hängavtalsbundna bolag ska betala lön enligt Byggavtalets fördelningsprinciper Läs mer »

Bestående smärttillstånd har orsakats av olycksfall i arbetet, trots läkt fraktur

En medlem i Lärarnas Riksförbund hade i sitt arbete som gymnasielärare ramlat och ådragit sig en fraktur på höger armbåge. Läraren sjukskrevs från sitt arbete under ca. sju månaders tid, men var inte sjukskriven under det kommande ”sommarlovet”. Under sommarledigheten upplevde läraren en viss förbättring då armen/armbågen inte utsattes för belastning, men när hon återgick …

Bestående smärttillstånd har orsakats av olycksfall i arbetet, trots läkt fraktur Läs mer »

Arbetsförmedlingens bedömning vägledande för rätt till sjukpenning

En undersköterska har sedan en trafikolycka 2003 lidit av kronisk värk i nacke, skuldror huvud och domningskänsla i höger ansiktshalva. Hon har under en lång tid varit sjukskriven i olika omfattning. Tack vare anpassade arbetsuppgifter har hon kommit upp i arbete i en omfattning av 75 % av en heltid och har sedan dess uppburit …

Arbetsförmedlingens bedömning vägledande för rätt till sjukpenning Läs mer »

Statens avskedande av GD ogiltigförklarades

Domen i det uppmärksammade fallet rörande it-skandalen vid Transportstyrelsen och dess tidigare generaldirektör meddelades av Arbetsdomstolen den 6 mars 2019, AD nr 15/19. I samband med att förundersökning om brott hade inletts på grund av det inträffade, entledigades generaldirektören från anställningen vid Transportstyrelsen och erhöll en ny anställning vid Regeringskansliet som generaldirektör som hon kom …

Statens avskedande av GD ogiltigförklarades Läs mer »

Byggnads vann viktig dom i hovrätten

Svea hovrätt har idag meddelat dom i ett mål mellan Henrik Gustavsson och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Hovrätten har ogillat Gustavssons skadeståndskrav helt. Domstolen slår fast att ”Byggnads handlande ligger långt från det slags handlande som i praxis ansetts vara så kvalificerat otillbörligt att det motiverar skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada”. Därmed ändras Stockholms tingsrätts dom där förbundet …

Byggnads vann viktig dom i hovrätten Läs mer »

Skandia stäms för diskriminering och avtalsbrott

Försäkringsbranschens fackförbund Forena har väckt talan i Arbetsdomstolen mot Skandia då arbetsgivaren har nekat tre anställda kvinnor och tre män rätt till förtida pensionsavgång vid 62 år. I kvinnornas fall gör förbundet gällande kollektivavtalsbrott och i männens fall könsdiskriminering. Den så kallade 62-årsregeln, som ingick i försäkringsbranschens pensionsavtal (FTP-planen) fram till 2007, gav rätt till …

Skandia stäms för diskriminering och avtalsbrott Läs mer »

Måleriföretag ska tydligt anvisa målare personalutrymmen

Arbetsdomstolen har i domen AD 2019 nr 10 avgjort en viktig arbetsmiljöfråga för Svenska Målareförbun­det gällande arbetsgivarnas skyldigheter att anvisa arbetstagarna lunch- och omklädningsrum enligt kollek­tivavtalet. Två av förbundets medlemmar utförde måleriarbete vid nyproduktion av hus. Vid dessa arbetsställen upp­stod tvist om arbetsgivaren hade anvisat målarna personalutrymmen. På arbetsställena fanns det i och för sig …

Måleriföretag ska tydligt anvisa målare personalutrymmen Läs mer »

Lön utan utfört arbete påverkar inte bedömningen av arbetsförmåga

En medlem i Fastighetsanställdas förbund med omfattande smärt- och depressionsproblematik nekades sjukpenning från Försäkringskassan trots att flera läkare hade bedömt att hans arbetsförmåga var helt nedsatt. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som konstaterade att flera läkare samstämmigt hade bedömt att arbetsförmågan varit helt nedsatt och att Försäkringskassan inte hade presenterat någon dokumentation som på ett tydligt …

Lön utan utfört arbete påverkar inte bedömningen av arbetsförmåga Läs mer »

Avstängning från ersättning kräver egen utredning från a-kassan

Kammarrätten i Jönköping har avgjort ett mål om arbetslöshetsförsäkring (mål nr 717-17) där en jurist från LO-TCO Rättsskydd företrätt en medlem i Kommunal som stängts av från ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Kommunals a-kassa stängde av medlemmen från ersättning och menade att medlemmen genom sitt beteende när denne sökt ett arbete hade orsakat att en anställning inte …

Avstängning från ersättning kräver egen utredning från a-kassan Läs mer »