LO-TCO Rättsskydd

LO-TCO Rättsskydd AB söker IT-vaktmästare

LO-TCO Rättsskydd AB är fackföreningsrörelsens juridiska byrå. Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att som ombud företräda enskilda fackföreningsmedlemmar som har beviljats rättshjälp av sina förbund. Våra jurister är uppdelade på en arbetsrättsenhet och en försäkringsrättsenhet. Juristerna på arbetsrättsenheten är specialiserade på arbetsrätt men har också mål som rör straffrätt, skadeståndsrätt, associationsrätt, avtalsrätt och konkursrätt. Försäkringsrättsenheten är …

LO-TCO Rättsskydd AB söker IT-vaktmästare Läs mer »

Nyhetsbrev nr 2/2019

Välkommen till LO-TCO Rättsskydds nyhetsbrev! Vi planerar att komma ut med fyra nyhetsbrev om året, och du har fått det därför att du antingen är angiven som kontaktperson hos oss eller har anmält att du vill få det. Sprid det gärna vidare! Glöm inte att du kan prenumerera på all information vi lägger ut i …

Nyhetsbrev nr 2/2019 Läs mer »

Orsaken till försämring saknar betydelse för rätten till sjukpenning

En medlem i Handelsanställdas förbund lider av fibromyalgi och har med anledning av detta en konstaterad arbetsförmåga om fem timmar per dag, fem dagar i veckan. Medlemmen fick dock under en period arbeta mer än fem timmar vissa dagar. Detta gjorde att medlemmens besvär försämrades och att hon därför blev sjukskriven en period om 100% …

Orsaken till försämring saknar betydelse för rätten till sjukpenning Läs mer »

Lärare fick behålla sin legitimation

Lärarnas ansvarsnämnd beslutade att avslå Skolinspektionens yrkande om att återkalla en grundskolelärares legitimation eller meddela honom en varning. Skolinspektionen överklagade ansvarsnämndens beslut. Som skäl för att återkalla lärarens legitimation åberopade Skolinspektionen främst tre händelser där läraren hade hållit fast en elev, men också att han vid flera andra tillfällen skulle ha agerat på ett olämpligt …

Lärare fick behålla sin legitimation Läs mer »

Fick rätt till sjukpenning trots sen diagnos

Kammarrätten i Jönköping har i en dom den 26 mars 2019, mål nr 1482-18, förklarat en medlem i Kommunal berättigad till sjukpenning under drygt fyra månaders tid. Under den aktuella perioden led medlemmen av smärta i form av nack- och ledvärk, inklämningsbesvär i höger axel samt nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och skakningar i sin högra hand. Mindre …

Fick rätt till sjukpenning trots sen diagnos Läs mer »

Man som inte klarar ett fysiskt belastande, rörligt eller sittande arbete har rätt till sjukpenning

Kammarrätten i Stockholm har genom dom i mål nr 6993-18 förklarat en medlem i Kommunal berättigad till hel sjukpenning under sju månaders tid. Målet rörde en medlem med kraftiga ländryggsbesvär som på grund av sitt smärttillstånd även fått psykiska besvär och nedsatt kognitiv funktion. Försäkringskassan hade nekat medlemmen sjukpenning för den aktuella perioden, trots att …

Man som inte klarar ett fysiskt belastande, rörligt eller sittande arbete har rätt till sjukpenning Läs mer »

Man med svåra besvär i form av depression och utmattningssyndrom fick rätt till sjukpenning

Kammarrätten har funnit att de besvär som en man hade till följd av depression och utmattningssyndrom varit så svåra att de helt satt ned hans förmåga att arbeta. Kammarrätten har fäst avseende vid de bedömningar som gjorts av behandlande läkare och psykoterapeut. Den sistnämnda hade i intyg utförligt beskrivit de fysiska och kognitiva begränsningarna. Av …

Man med svåra besvär i form av depression och utmattningssyndrom fick rätt till sjukpenning Läs mer »

Nyhetsbrev nr 1/2019

Välkommen till LO-TCO Rättsskydds nyhetsbrev! Vi planerar att komma ut med fyra nyhetsbrev om året, och du har fått det därför att du antingen är angiven som kontaktperson hos oss eller har anmält att du vill få det. Sprid det gärna vidare! Glöm inte att du kan prenumerera på all information vi lägger ut i …

Nyhetsbrev nr 1/2019 Läs mer »

Målare anställda av måleriföretag och inte av bemanningsföretag

Arbetsdomstolen har i avgörande den 13 mars 2019, mål 2019 nr 17, avgjort en fråga om var tre målare medlemmar i Svenska Målareförbundet varit anställda, hos ett måleriföretag eller hos ett bemanningsföretag. Förbundet gjorde gällande att de tre målarna var anställda av ett måleriföretag och att de hade rätt till lön från måleriföretaget för det …

Målare anställda av måleriföretag och inte av bemanningsföretag Läs mer »

Hängavtalsbundna bolag ska betala lön enligt Byggavtalets fördelningsprinciper

Arbetsdomstolen meddelade den 13 mars 2019 dom, AD 2019 nr 16, i ett mål gällande kollektivavtalsbrott mellan Byggnads och två hängavtalsbundna bolag. I Byggavtalet finns bestämmelser om hur lön ska beräknas och betalas. Varje kategori av arbetstagare har ett fördelningstal. Lönen ska beräknas utifrån respektive arbetstagares fördelningstal med utgångspunkt i den överenskomna lönen för yrkesarbetare. …

Hängavtalsbundna bolag ska betala lön enligt Byggavtalets fördelningsprinciper Läs mer »

Bestående smärttillstånd har orsakats av olycksfall i arbetet, trots läkt fraktur

En medlem i Lärarnas Riksförbund hade i sitt arbete som gymnasielärare ramlat och ådragit sig en fraktur på höger armbåge. Läraren sjukskrevs från sitt arbete under ca. sju månaders tid, men var inte sjukskriven under det kommande ”sommarlovet”. Under sommarledigheten upplevde läraren en viss förbättring då armen/armbågen inte utsattes för belastning, men när hon återgick …

Bestående smärttillstånd har orsakats av olycksfall i arbetet, trots läkt fraktur Läs mer »

Arbetsförmedlingens bedömning vägledande för rätt till sjukpenning

En undersköterska har sedan en trafikolycka 2003 lidit av kronisk värk i nacke, skuldror huvud och domningskänsla i höger ansiktshalva. Hon har under en lång tid varit sjukskriven i olika omfattning. Tack vare anpassade arbetsuppgifter har hon kommit upp i arbete i en omfattning av 75 % av en heltid och har sedan dess uppburit …

Arbetsförmedlingens bedömning vägledande för rätt till sjukpenning Läs mer »