LO-TCO Rättsskydd

Nyhetsbrev nr 4/2019

Välkommen till LO-TCO Rättsskydds nyhetsbrev! Vi planerar att komma ut med fyra nyhetsbrev om året, och du har fått det därför att du antingen är angiven som kontaktperson hos oss eller har anmält att du vill få det. Sprid det gärna vidare! Glöm inte att du kan prenumerera på all information vi lägger ut i …

Nyhetsbrev nr 4/2019 Läs mer »

Cervikalgi i nacke godtogs som arbetsskada efter en skadlig exponering på drygt 20 år

En medlem som under två decennier arbetat med avsyning av gummidetaljer och därefter drabbats av nackbesvär (cervikalgi) ansökte om arbetsskadelivränta hos Försäkringskassan. Målet kom att gälla frågan om vetenskapligt stöd finns för att exponering i form av arbete i ergonomiskt olämpliga arbetsställningar som var högrepetitivt, synkrävande och som innebar hög anspänning och besvär i nacken …

Cervikalgi i nacke godtogs som arbetsskada efter en skadlig exponering på drygt 20 år Läs mer »

Trots sen vårdkontakt och en ovanlig skada som inte kunnat påvisas genom röntgen bedöms samband föreligga mellan olycksfall och långvariga besvär

En medlem i Vårdförbundet hade råkat ut för ett olycksfall i arbetet i samband med att hon deltagit i en självförsvarsövning på arbetsplatsen. Övningen gick ut på att medlemmen skulle rulla undan från en kollega som låg över henne med hela sin kroppstyngd och höll ett struptag. Rullningen skedde mot vänster axel och upprepades ett …

Trots sen vårdkontakt och en ovanlig skada som inte kunnat påvisas genom röntgen bedöms samband föreligga mellan olycksfall och långvariga besvär Läs mer »

Bestämmelsen i 2 kap. 21 § konkurslagen förutsätter att konkursansökningarna är samtidigt anhängiga vid konkursbeslutet

För förbunden är det av stor betydelse att se till att deras medlemmar får rätt ersättningar för det arbete som medlemmarna utför. Ett sätt att göra detta är att sätta arbetsgivaren i konkurs och därigenom få fordringarna ersatta av den statliga lönegarantin. Dagen för ansökan om konkurs har betydelse för vilken omfattning vissa förmånsrätter och …

Bestämmelsen i 2 kap. 21 § konkurslagen förutsätter att konkursansökningarna är samtidigt anhängiga vid konkursbeslutet Läs mer »

Rätt till 1 miljon kronor i försäkringsersättning för arbetsskada trots att medlem accepterat att gå i förtid på grund av arbetsbrist

En medlem i fackförbundet Ledarna har fått rätt till inkomstförlustersättning från AFA Trygghetsförsäkring för sin arbetsskada, trots att han efter skadan frivilligt valt att acceptera att avsluta sin anställning och ta ut avtalspension med anledning av en större omorganisation på arbetsplatsen. AFA Trygghetsförsäkrings inställning var att medlemmen inte hade avslutat sin tjänst på grund av …

Rätt till 1 miljon kronor i försäkringsersättning för arbetsskada trots att medlem accepterat att gå i förtid på grund av arbetsbrist Läs mer »

Justerat förhandlingsprotokoll var kollektivavtal

I samband med riksavtalsförhandlingarna 2016 hade Svenska Musikerförbundet och Svensk Scenkonst i ett justerat förhandlingsprotokoll tagit in en överenskommelse om att en viss skrivning ska intas i ett s.k. avtalstryck. När Svensk Scenkonst framställde avtalstrycket var innehållet inte detsamma som det parterna hade kommit överens om i förhandlingsprotokollet. Förbundet väckte därför talan i Arbetsdomstolen och …

Justerat förhandlingsprotokoll var kollektivavtal Läs mer »

Arbetsdomstolen tolkar Bussbranschavtalet vid utrikes beställningstrafik

Sommaren 2017 väckte Svenska Kommunalarbetareförbundet talan mot Bussarbetsgivarna och Bergkvarabuss i en tvist gällande lön och andra ersättningar enligt Bussbranschavtalet till 19 förare som kört buss i utrikes beställningstrafik. Resorna har varit skidresor, storstadsresor eller rundresor i olika regioner på kontinenten. Arbetsdomstolen har i mellandom som meddelades den 13 november 2019 tagit ställning till tre …

Arbetsdomstolen tolkar Bussbranschavtalet vid utrikes beställningstrafik Läs mer »

Intressant kammarrättsdom ang de s.k. äldrereglerna i socialförsäkringsbalken

Försäkringskassan hade i ett ärende godkänt besvär i båda händerna som en arbetsskada för en medlem i IF Metall. Medlemmen arbetade som sömmerska. Försäkringskassan bedömde i sitt beslut att medlemmen trots skadan skulle klara av att arbeta som elevassistent. Livränta utgick därför med mellanskillnaden mellan lönen som sömmerska (222 900 kr/år) och en tänkt lön som …

Intressant kammarrättsdom ang de s.k. äldrereglerna i socialförsäkringsbalken Läs mer »

Mekaniker fick rätt i Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar. Nackbesvären ansågs förorsakade av tidigare arbetsolycksfall.

En mekaniker anmälde den 3 december 2015 att han råkat ut för ett olycksfall den 14 januari 2014 i sitt arbete. I samband med att han stående på huk plockade ihop sina verktyg utanför den lokal där han hade utfört sitt arbete, träffades han av ett tungt snösjok i bakhuvudet. Kraften var så stor att …

Mekaniker fick rätt i Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar. Nackbesvären ansågs förorsakade av tidigare arbetsolycksfall. Läs mer »

Diskbråcket godkändes som arbetsskada

Förvaltningsrätten i Malmö har i en dom från den 28 juni 2019 i mål nr 4210-18 förklarat att ländryggbesvär med diskbråck hos en medlem i fackförbundet Handels utgör en arbetsskada. Prövningen av belastningssjukdomar enligt arbetsskadeförsäkringen har på senare år alltmer kommit att handla om vetenskapliga studier och vad forskningen säger om skadlighet. Försäkringskassan använder sig …

Diskbråcket godkändes som arbetsskada Läs mer »

Nyhetsbrev nr 3/2019

Välkommen till LO-TCO Rättsskydds nyhetsbrev! Vi planerar att komma ut med fyra nyhetsbrev om året, och du har fått det därför att du antingen är angiven som kontaktperson hos oss eller har anmält att du vill få det. Sprid det gärna vidare! Glöm inte att du kan prenumerera på all information vi lägger ut i …

Nyhetsbrev nr 3/2019 Läs mer »

Semesterersättning ska räknas med vid beräkning av arbetslöshetsersättning

Förvaltningsrätten har funnit att semesterersättning ska räknas med vid fastställande av dagsförtjänsten, dvs den genomsnittliga inkomst som arbetslöshetsersättningen baseras på. Unionens arbetslöshetskassa hade i det överklagade beslutet bedömt att den semesterersättning som en av Unionens medlemmar hade fått i samband med anställningens upphörande inte skulle räknas med i dagsförtjänsten. Arbetslöshetskassans beslut ligger i linje med …

Semesterersättning ska räknas med vid beräkning av arbetslöshetsersättning Läs mer »