LO-TCO Rättsskydd

Diskbråcket godkändes som arbetsskada

Förvaltningsrätten i Malmö har i en dom från den 28 juni 2019 i mål nr 4210-18 förklarat att ländryggbesvär med diskbråck hos en medlem i fackförbundet Handels utgör en arbetsskada. Prövningen av belastningssjukdomar enligt arbetsskadeförsäkringen har på senare år alltmer kommit att handla om vetenskapliga studier och vad forskningen säger om skadlighet. Försäkringskassan använder sig …

Diskbråcket godkändes som arbetsskada Läs mer »

Nyhetsbrev nr 3/2019

Välkommen till LO-TCO Rättsskydds nyhetsbrev! Vi planerar att komma ut med fyra nyhetsbrev om året, och du har fått det därför att du antingen är angiven som kontaktperson hos oss eller har anmält att du vill få det. Sprid det gärna vidare! Glöm inte att du kan prenumerera på all information vi lägger ut i …

Nyhetsbrev nr 3/2019 Läs mer »

Semesterersättning ska räknas med vid beräkning av arbetslöshetsersättning

Förvaltningsrätten har funnit att semesterersättning ska räknas med vid fastställande av dagsförtjänsten, dvs den genomsnittliga inkomst som arbetslöshetsersättningen baseras på. Unionens arbetslöshetskassa hade i det överklagade beslutet bedömt att den semesterersättning som en av Unionens medlemmar hade fått i samband med anställningens upphörande inte skulle räknas med i dagsförtjänsten. Arbetslöshetskassans beslut ligger i linje med …

Semesterersättning ska räknas med vid beräkning av arbetslöshetsersättning Läs mer »

Kammarrätten beviljade sjukpenning – rimligare bedömningar kan skönjas

Kammarrätten i Jönköping har i en dom meddelad den 24 juni 2019, mål nr 2363-18, förklarat att en medlem i IF Metall har rätt till sjukpenning under två månader. Medlemmen utvecklade efter en klämskada på arbetet ett smärtsyndrom i sin icke dominanta arm. Efter klämskadan blev handen mer eller mindre obrukbar. Medlemmen led även av …

Kammarrätten beviljade sjukpenning – rimligare bedömningar kan skönjas Läs mer »

Korttidspåverkan bedömdes som olycksfall i arbetet

I samband med att ett ventilationsrör exploderade i ett gjuteri rasade en vägg på grund av tryckvågen. Ingen människa kom till skada vid explosionstillfället. Cirka 2 månader efter explosionen sattes två snickare att bygga upp väggen igen. Under tiden arbetet pågick läckte gaser ut från det rör som hade exploderat varpå de båda snickarna exponerades …

Korttidspåverkan bedömdes som olycksfall i arbetet Läs mer »

Nyhetsbrev nr 2/2019

Välkommen till LO-TCO Rättsskydds nyhetsbrev! Vi planerar att komma ut med fyra nyhetsbrev om året, och du har fått det därför att du antingen är angiven som kontaktperson hos oss eller har anmält att du vill få det. Sprid det gärna vidare! Glöm inte att du kan prenumerera på all information vi lägger ut i …

Nyhetsbrev nr 2/2019 Läs mer »

Orsaken till försämring saknar betydelse för rätten till sjukpenning

En medlem i Handelsanställdas förbund lider av fibromyalgi och har med anledning av detta en konstaterad arbetsförmåga om fem timmar per dag, fem dagar i veckan. Medlemmen fick dock under en period arbeta mer än fem timmar vissa dagar. Detta gjorde att medlemmens besvär försämrades och att hon därför blev sjukskriven en period om 100% …

Orsaken till försämring saknar betydelse för rätten till sjukpenning Läs mer »

Lärare fick behålla sin legitimation

Lärarnas ansvarsnämnd beslutade att avslå Skolinspektionens yrkande om att återkalla en grundskolelärares legitimation eller meddela honom en varning. Skolinspektionen överklagade ansvarsnämndens beslut. Som skäl för att återkalla lärarens legitimation åberopade Skolinspektionen främst tre händelser där läraren hade hållit fast en elev, men också att han vid flera andra tillfällen skulle ha agerat på ett olämpligt …

Lärare fick behålla sin legitimation Läs mer »

Fick rätt till sjukpenning trots sen diagnos

Kammarrätten i Jönköping har i en dom den 26 mars 2019, mål nr 1482-18, förklarat en medlem i Kommunal berättigad till sjukpenning under drygt fyra månaders tid. Under den aktuella perioden led medlemmen av smärta i form av nack- och ledvärk, inklämningsbesvär i höger axel samt nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och skakningar i sin högra hand. Mindre …

Fick rätt till sjukpenning trots sen diagnos Läs mer »

Man som inte klarar ett fysiskt belastande, rörligt eller sittande arbete har rätt till sjukpenning

Kammarrätten i Stockholm har genom dom i mål nr 6993-18 förklarat en medlem i Kommunal berättigad till hel sjukpenning under sju månaders tid. Målet rörde en medlem med kraftiga ländryggsbesvär som på grund av sitt smärttillstånd även fått psykiska besvär och nedsatt kognitiv funktion. Försäkringskassan hade nekat medlemmen sjukpenning för den aktuella perioden, trots att …

Man som inte klarar ett fysiskt belastande, rörligt eller sittande arbete har rätt till sjukpenning Läs mer »

Man med svåra besvär i form av depression och utmattningssyndrom fick rätt till sjukpenning

Kammarrätten har funnit att de besvär som en man hade till följd av depression och utmattningssyndrom varit så svåra att de helt satt ned hans förmåga att arbeta. Kammarrätten har fäst avseende vid de bedömningar som gjorts av behandlande läkare och psykoterapeut. Den sistnämnda hade i intyg utförligt beskrivit de fysiska och kognitiva begränsningarna. Av …

Man med svåra besvär i form av depression och utmattningssyndrom fick rätt till sjukpenning Läs mer »

Nyhetsbrev nr 1/2019

Välkommen till LO-TCO Rättsskydds nyhetsbrev! Vi planerar att komma ut med fyra nyhetsbrev om året, och du har fått det därför att du antingen är angiven som kontaktperson hos oss eller har anmält att du vill få det. Sprid det gärna vidare! Glöm inte att du kan prenumerera på all information vi lägger ut i …

Nyhetsbrev nr 1/2019 Läs mer »