Förlikning i mål om könsdiskriminering mot ECPAT

En kvinna som är medlem i Journalistförbundet hade väckt talan vid Stockholms tingsrätt mot ECPAT Sverige AB och yrkat diskrimineringsersättning. Medlemmen sökte jobb som pressekreterare/webbansvarig/kommunikatör på ECPAT. I annonsen hade ECPAT angivit att man sökte en manlig medarbetare. Kvinnan skickade sin ansökan via e-post och bifogade sin meritförteckning. Sex timmar senare svarade ECPAT via e-post att hon hade en meriterande bakgrund men att man sökte en manlig medarbetare. Kvinnan och ECPAT har nu kommit överens om att lösa tvisten genom att ECPAT betalar 30 000 kr till kvinnan.

Ombud för kvinnan var Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt