LO-TCO Rättsskydd

Har du råkat ut för en trafikskada utan att veta om det?

När man tänker ”trafikskada”, så är nästa tanke oftast ”bil” och kanske ”krock” eller ”påkörning”. I verkligheten är det dock inte fullt så enkelt. Det är inte alldeles lätt att veta vilka fordon som omfattas av trafikskadelagen och vilka händelser som berättigar till ersättning. Den här oklarheten har vi uppmärksammat i några fall där AFA …

Har du råkat ut för en trafikskada utan att veta om det? Läs mer »

Fel säga upp behandlingsassistent

En behandlingsassistent som tjänstgjorde nattetid på ett behandlingshem blev uppsagd av personliga skäl. Som grund för uppsägningen åberopade arbetsgivaren att behandlingsassistenten hade installerat egna dörrlarm på fyra dörrar samt att han sov, planerat att sova eller i vart fall genom sitt agerande hade äventyrat säkerheten på arbetsplatsen. I målet var vitsordat att behandlingsassistenten hade monterat …

Fel säga upp behandlingsassistent Läs mer »

Följer rätt till tidigare pensionsålder med vid övergång av verksamhet?

SEKO och Unionen stämmer Relacom till Arbetsdomstolen. SEKO och Unionen hävdar att Relacom AB genom reglerna om övergång av verksamhet har blivit bunden av ca 1200 anställningsavtal innefattande rätt till förtida ålderspension med arbetstagare som tidigare var anställda av Televerket och Telia AB. De aktuella anställningsavtalen innehåller uppgift om att en särskild pensionsplan skall tillämpas …

Följer rätt till tidigare pensionsålder med vid övergång av verksamhet? Läs mer »

Bemanningsföretag används för att kringgå las

Kan alla inom en hel avdelning inom en industri sägas upp och ersättas av personal från ett bemanningsföretag utan att de uppsagda har rätt till fortsatt anställning eller ens företrädesrätt? Truckverksamheten vid SCA:s sågverk i Tunadal i Sundsvall hade sedan år 1993 varit utlagd på entreprenad. Fr.o.m. den 1 augusti 2004 var det TOYOTA som …

Bemanningsföretag används för att kringgå las Läs mer »

Arbetsgivare behövde inte tillämpa sitt eget kollektivavtal

  Den 1 januari 2005 tog bolaget LSG Sky Chefs Sverige AB (LSG) över cateringverksamheten från bolaget Rail Gourmet. Övertagandet var en verksamhetsövergång enligt 6 b § anställningsskyddslagen och de anställda vid Rail Gourmet gick över till LSG. LSG tillämpade under de följande tolv månaderna, dvs. under hela år 2005, lönevillkoren i det tidigare kollektivavtalet …

Arbetsgivare behövde inte tillämpa sitt eget kollektivavtal Läs mer »

Chaufför får rätt i EG-domstolen

  Transports medlem Anders har blivit stämd av staten – skälet är att han beviljats rätt till lönegaranti vid arbetsgivarens konkurs. Anders har i sitt arbete transporterat gods mellan Sverige och Italien och hem igen. Den svenska staten menar att eftersom Anders inte huvudsakligen har utfört sitt arbete i Sverige har han inte rätt till …

Chaufför får rätt i EG-domstolen Läs mer »

Chaufför får rätt i EG-domstolen

  Transports medlem Anders har blivit stämd av staten – skälet är att han beviljats rätt till lönegaranti vid arbetsgivarens konkurs. Anders har i sitt arbete transporterat gods mellan Sverige och Italien och hem igen. Den svenska staten menar att eftersom Anders inte huvudsakligen har utfört sitt arbete i Sverige har han inte rätt till …

Chaufför får rätt i EG-domstolen Läs mer »