Hemtex stämt för brott mot lojalitetsplikten

VDn för Hemtex Aktiebolag uppgav i en intervju i Göteborgs-Posten (GP) att ett antal butikschefer som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist vid en stor omorganisation fått sluta för att de inte klarade nya tuffare krav.

Hemtex är bundet av Detaljhandelsavtalet mellan Svensk Handel och Unionen. I avtalet finns regler om en ömsesidig lojalitetsplikt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Unionen gör gällande att Hemtex genom uttalandena i GP, som inte varit sakliga eller motiverade, brutit mot den avtalade lojalitetsplikten. Uttalandena har fått negativa följdverkningar för ett antal butikschefer i Göteborgstrakten både på det personliga planet och för möjligheterna att få nya anställningar.

På grund av avtalsbrottet har Unionen väckt talan mot Hemtex vid Arbetsdomstolen om allmänt skadestånd för förbundets och ett antal medlemmars räkning.

Ärendet handläggs av förbundsjuristen Malin Wulkan vid LO-TCO Rättsskydd, 08-6766341.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt