Relacom AB betalar 3,3 miljoner i förlikning om turordningsbrott

Som tidigare redogjorts för på hemsidan har det förelegat en tvist mellan SEKO och Relacom AB och Almega IT & Telecomföretagen om brott mot turordningsreglerna i samband med arbetsbristuppsägningar hos bolaget under vintern 2007.

Efter att frågan om parterna träffat en avtalsturlista prövats i mellandom (se notis på hemsidan den 13 april 2011 ”Signerad lista över arbetstagare ingen avtalsturlista”) har parterna nu träffat en förlikning. Överenskommelsen innebär bland annat att ett trettiotal arbetstagare får dela på 3,3 miljoner kronor.

Arbetsdomstolens mål A 208/09. Ombud för SEKO och arbetstagarna har varit förbundsjuristerna Annett Olofsson och Ulrika Edebrink.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt