LO-TCO Rättsskydd

Försäkringskassan tolkar den nya rehabiliteringskedjan fel enligt ansvariga ministern Cristina Husmark Pehrsson

Vid ett av AFA Försäkring anordnat seminarium den 28 januari 2009 ”Hur har det gått med rehabiliteringskedjan” var Cristina Husmark Pehrson inbjuden att redovisa Regeringens senaste reformer inom sjukförsäkringen. Cristina Husmark Pehrson inledde seminariet med att tala fritt om sjukförsäkringsreformerna och de förväntade konsekvenserna av dessa. Bland annat nämndes då att den nya rehabiliteringskedjan inte …

Försäkringskassan tolkar den nya rehabiliteringskedjan fel enligt ansvariga ministern Cristina Husmark Pehrsson Läs mer »

Gäller förbudet mot avgångsskyldighet före 67 års ålder enligt LAS även Sveriges Radio Symfoniorkester?

Musikerförbundet har lämnat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen om en musikers rätt att arbeta till 67 års ålder i Sveriges Radios Symfoniorkester. Musikerns anställning som basist har avslutats med anledning av att han uppnått 63 års ålder trots att han enligt 32 a § LAS har rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den …

Gäller förbudet mot avgångsskyldighet före 67 års ålder enligt LAS även Sveriges Radio Symfoniorkester? Läs mer »

Ny praxis från Europadomstolen stärker skyddet för rätten att förhandla om kollektivavtal

I målet Demir och Baykara mot Turkiet har den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter den 12 november 2008 utvidgat skyddet för föreningsrätten att också omfatta rätten till förhandling. Rätten att förhandla kollektivt med arbetsgivaren ingår enligt domstolen som ett väsentligt element i den fackliga föreningsfriheten och skyddas följaktligen av den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. …

Ny praxis från Europadomstolen stärker skyddet för rätten att förhandla om kollektivavtal Läs mer »

December 2008 – Ett samhälle för alla

Vi närmar oss slutet på 2008. Ett år som har präglats av rekordvarsel och en uppluckring av stabiliteten i det sociala välfärdssystemet. Med denna utveckling koncentreras regeringens retorik på utanförskapet och vädjar till den oro som människor känner för att själva hamna utanför. Misstron mot andra växer och den sociala sammanhållningen knakar i fogarna.   Det …

December 2008 – Ett samhälle för alla Läs mer »

Arbetsförmedlingen avskedade felaktigt

Arbetsförmedlingen avskedade i början av år 2007 två arbetsförmedlare vid Arbetsförmedlingen i Staffanstorp. Som skäl för avskedandena angav Arbetsförmedlingen en rad olika omständigheter. Avseende den ena arbetsförmedlaren gjorde Arbetsförmedlingen bl.a. gällande att han hade en kränkande och sexistisk jargong gentemot kvinnor, att han fällt kränkande uttalanden om personer med annan etnisk bakgrund, att han brutit …

Arbetsförmedlingen avskedade felaktigt Läs mer »

Åtal mot elarbetsansvarig elektriker ogillas

En medlem i Elektrikförbundet som stod åtalad för vållande till kroppsskada frias. Den åtalade medlemmen var elarbetsansvarig för ett arbete där en kabel skulle kopplas in på en transformator. Arbetet påbörjades genom att strömmen bröts i kopplingsstationen. Därefter spänningsprovade, jordade och slackade man av. Ledningarna spänningssattes sedan för de kunder som inte var berörda. Arbetsjordning …

Åtal mot elarbetsansvarig elektriker ogillas Läs mer »

Konkurrensverket ifrågasätter kollektivavtal

LO och Skogs- och Träfacket har på Konkurrensverkets begäran avgett ett yttrande med svar på ett antal frågor gällande en definition av arbetstagarbegreppet inom skogsbranschen, § 3 i Skogsavtalet. Konkurrensverket ifrågasätter om bestämmelsen skulle kunna medföra en konkurrensbegränsning. LO och Skogs- och Träfacket menar att bestämmelsen inte har någon konkurrensbegränsande effekt eller något sådant syfte. …

Konkurrensverket ifrågasätter kollektivavtal Läs mer »

Renhållningsarbetare får jobbet tillbaka och ett högt skadestånd

Efter en bitter ”fejd” i Arbetsdomstolen står det nu klart att det kommunägda bolaget Renova avskedat en renhållningsarbetare i strid med lagen om anställningsskydd. Arbetsdomstolen har i sin dom ogiltigförklarat avskedandet samt tillerkänt renhållningsarbetaren 100 000 kr i allmänt skadestånd. Utöver det ska bolaget dessutom, som en följd av domen, betala ut lön för tiden …

Renhållningsarbetare får jobbet tillbaka och ett högt skadestånd Läs mer »

Har du råkat ut för en trafikskada utan att veta om det?

När man tänker ”trafikskada”, så är nästa tanke oftast ”bil” och kanske ”krock” eller ”påkörning”. I verkligheten är det dock inte fullt så enkelt. Det är inte alldeles lätt att veta vilka fordon som omfattas av trafikskadelagen och vilka händelser som berättigar till ersättning. Den här oklarheten har vi uppmärksammat i några fall där AFA …

Har du råkat ut för en trafikskada utan att veta om det? Läs mer »

Fel säga upp behandlingsassistent

En behandlingsassistent som tjänstgjorde nattetid på ett behandlingshem blev uppsagd av personliga skäl. Som grund för uppsägningen åberopade arbetsgivaren att behandlingsassistenten hade installerat egna dörrlarm på fyra dörrar samt att han sov, planerat att sova eller i vart fall genom sitt agerande hade äventyrat säkerheten på arbetsplatsen. I målet var vitsordat att behandlingsassistenten hade monterat …

Fel säga upp behandlingsassistent Läs mer »

Följer rätt till tidigare pensionsålder med vid övergång av verksamhet?

SEKO och Unionen stämmer Relacom till Arbetsdomstolen. SEKO och Unionen hävdar att Relacom AB genom reglerna om övergång av verksamhet har blivit bunden av ca 1200 anställningsavtal innefattande rätt till förtida ålderspension med arbetstagare som tidigare var anställda av Televerket och Telia AB. De aktuella anställningsavtalen innehåller uppgift om att en särskild pensionsplan skall tillämpas …

Följer rätt till tidigare pensionsålder med vid övergång av verksamhet? Läs mer »

Bemanningsföretag används för att kringgå las

Kan alla inom en hel avdelning inom en industri sägas upp och ersättas av personal från ett bemanningsföretag utan att de uppsagda har rätt till fortsatt anställning eller ens företrädesrätt? Truckverksamheten vid SCA:s sågverk i Tunadal i Sundsvall hade sedan år 1993 varit utlagd på entreprenad. Fr.o.m. den 1 augusti 2004 var det TOYOTA som …

Bemanningsföretag används för att kringgå las Läs mer »

Vi söker förbundsjurist med arbetsrättslig inriktning