Hjärtinfarkt satte ned arbetsförmågan med en fjärdedel

Per råkade ut för en hjärtinfarkt 2005 och har därefter haft kontinuerliga besvär. Han har även påverkats psykiskt av besvären, bl.a. är han rädd för att få en ny infarkt. Han har varit helt och delvis sjukskriven sedan infarkten och blev så småningom utförsäkrad och påbörjade arbetslivsintroduktion (ALI) hos Arbetsförmedlingen.

Per blev sedan åter sjukskriven på 50 % samt fick ett anpassat arbete på 50 %. Han sökte halv varaktig sjukersättning men Försäkringskassan sa nej.

Ärendet överklagades till förvaltningsrätten och där inkom Per med ett nytt utlåtande från sin behandlande läkare. Förvaltningsrätten beviljade 25 % sjukersättning, dvs biföll Pers begäran delvis. Att han bara fick 25 procent berodde på att han faktiskt aldrig prövat att gå upp till 75 % arbetstid. Försäkringskassan överklagade till kammarrätten som inte beviljade Försäkringskassan prövningstillstånd.

Per hade beviljats rättshjälp av Livsmedelsarbetareförbundet och ombud var förbundsjurist Jörgen Nilsson, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-676 63 58

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt