LO-TCO Rättsskydd i ”Dokument inifrån”

Torsdagen den 2 februari visades Sveriges Televisions dokumentär ”De oförsäkrade”. Förbundsjuristen Olov Östensson på LO-TCO Rättsskydd medverkar i programmet som handlar om arbetsskador och svårigheten för vissa grupper att få dem erkända och ersatta av Försäkringskassan. Vi vill gärna se fler arbetsskadeanmälningar och fler rättshjälpsärenden avseende arbetsskador för att kunna driva de här frågorna framåt.

Har du frågor kontakta förbundsjurist Claes Jansson 08-676 63 16.


http://svt.se/2.176198/1.2691793/de_oforsakrade

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt