Föräldraledighet och ”semester” under arbetssökande gav fortsatt SGI-skydd

Direkt efter en sex veckor lång föräldraledighet under pågående arbetslöshet tog Per fem veckors semester från arbetssökandet. Försäkringskassan ansåg att Pers SGI-skydd upphörde när föräldrapenningen upphörde. Om en arbetslös försäkrad även efter en längre period föräldraledighet kunde tillåtas att behålla sin SGI skapades i praktiken ett nytt SGI-skydd på grund av semester menade man (i aktuellt fall totalt 11 veckors frånvaro från arbetssökandet). I sådant fall var det inte längre fråga om ett godtagbart avbrott i arbetssökandet, menade Försäkringskassan, och ville noll-klassa den försäkrade.

Såväl förvaltningsrätten som kammarrätten och nu även Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, kommer dock fram till att Per ska få behålla SGI-skyddet.

Per hade beviljats rättshjälp av Livsmedelsarbetarförbundet och ombud var förbundsjurist Jörgen Nilsson, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-676 63 58

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt