AD prövar mål om skylt med BH-storlek

Handelsanställdas förbund har väckt talan mot Change of Scandinavia Sweden AB och Svensk Handel vid Arbetsdomstolen. Bolaget säljer underkläder i ett antal butiker i Sverige. Bolaget kräver att de som arbetar i butikerna bär en skylt med sin BH-storlek, något som upplevs som kränkande.

Handels hävdar att bolaget genom att ställa detta krav gjort sig skyldiga till missgynnande och trakasserier på grund av kön. Vidare menar Handels att bolaget brutit mot Detaljhandelsavtalet genom att utöva arbetsledningsrätten i strid med lag och goda seder. Handels har yrkat diskrimineringsersättning för brott mot diskrimineringslagen och allmänt skadestånd för brott mot Detaljhandelsavtalet.
Arbetsdomstolens mål nr A 9/12. Ombud för Handelsanställdas förbund är förbundsjuristerna Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29 och Annika Ewerblad, tfn 08-676 63 69.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt