Kundbolag kräver att få drogtesta Transports chaufförer

Svenska Transportarbetareförbundet stämmer DHL Freight AB till Arbetsdomstolen för brott mot Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, kollektivavtalsbrott och brott mot personuppgiftslagen.

Mellan Transport och DHL Freight gäller Transportavtalet och ett kollektivavtal om drogtester. Förbundets medlemmar, vilka är chaufförer på DHL Freight AB, drogtestas flera gånger dagligen när de utför sitt arbete. Kollektivavtalet om drogtester reglerar på vilket sätt arbetsgivaren får utföra testerna och genom det säkerställs att trafiksäkerheten uppnås och att skyddet för chaufförernas personliga integritet bevaras.

En av bolagets kunder, Ferruform AB, i Luleå kräver av DHL Freight att även Ferruform ska få drogtesta chaufförerna när chaufförerna hämtar och lämnar gods på Ferruforms område trots att chaufförerna redan drogtestas flera gånger dagligen. Det vill säga att kundbolaget, utan någon som helst avtalsrättslig relation med chaufförerna, ska ha rätt att tvinga dem att genomgå tvångsmässiga medicinska undersökningar. DHL Freight AB har gått med på detta och har informerat chaufförerna att de riskerar sina anställningar om de inte går med på att drogtestas av Ferruform AB.

DHL Freight AB:s agerande strider mot Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, gällande kollektivavtal mellan parterna och personuppgiftslagen.

Förbundet har därför stämt DHL Freight AB till Arbetsdomstolen och krävt att Arbetsdomstolen ska fastställa att chaufförerna inte är skyldiga att låta sig drogtestas av Ferruform. Vidare har förbundet krävt att DHL Freight AB ska betala allmänt skadestånd till såväl förbundet som till chaufförerna

Ombud för förbundet i Arbetsdomstolens mål nr A 200-11, rotel 4:2 är förbundsjuristerna Sussanne Lundberg och Henric Ask, 08-6766300.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt