Handels stämmer Adapt Comfort AB för brott mot föräldraledighetslagen m.m.

Sebastian, medlem i Handelsanställdas förbund, arbetade som resande säljare åt Adapt Comfort AB i distrikt nord. När han ansökte om föräldraledighet ifrågasatte bolaget starkt hans ledighetsansökan och om han verkligen hade tänkt att komma tillbaka till bolaget efter ledigheten och vad han trodde skulle finnas kvar för honom då. Sebastian erbjöd sig att ordna vikarie och utbilda honom men detta tyckte inte bolaget var en bra idé. Bolaget menade att Sebastian istället borde tänka över sin föräldraledighetsansökan ordentligt. Bolaget menade att Sebastian borde ta mer ansvar för sina kunder, kollegor och bolaget och inte ta så lång ledighet. Bolaget hotade med att avsluta hans anställning efter föräldraledigheten.

Sebastian valde trots dessa hot att vara föräldraledig. Under tiden som Sebastian var föräldraledig sa bolaget upp honom på grund av arbetsbrist. Bolaget åberopade att det gjort en omorganisation och att det inte längre skulle ha en säljare placerad på den ort som Sebastian var placerad på. Bolaget hade istället lagt över Sebastians arbetsuppgifter på en nyanställd säljare som var placerad på annan ort än Sebastian, men som skulle resa på det distrikt som Sebastian tidigare hade rest på.
Stämningsansökan är inlämnad till Uddevalla tingsrätt och skadestånd är yrkat både för uppsägningen och brottet mot föräldraledighetslagen. Ombud för Handels och Sebastian är förbundsjuristen Anneli Anderbjörk Ohlsson, LO-TCO Rättsskydd, tel 08-6766366.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt