Kollektivavtalsbrott att inte betala lönetillägg till bussförare

I kollektivavtal mellan Kommunal och Bussarbetsgivarna finns en bestämmelse om att lönetillägg ska utgå till bussförare som arbetar vid företag som utför linjetrafik för SL. Mellan Kommunal och Traveller Buss AB uppstod en tvist om bussförare inom den så kallade närtrafiken skulle ha rätt till detta lönetillägg. Närtrafiken är ett alternativ till traditionell färdtjänst och är anpassad för äldre och handikappade.

När bestämmelsen om lönetillägg infördes i branschavtalet hade SL ansvaret för närtrafiken. Därefter ansvarade landstinget för närtrafiken under några år. Ansvaret återgick till SL den 1 juli 2009. Kommunal menade att bussförarna hade rätt till lönetillägg från och med den 1 juli 2009 eftersom närtrafik då utfördes för SL. Traveller Buss AB betalade inte lönetillägget med motiveringen att närtrafiken inte utfördes för SL. Bolaget menade också att närtrafiken inte var linjetrafik.

I en dom meddelad den 15 februari 2012 ger Arbetsdomstolen Kommunal rätt. Arbetsdomstolen anser att förarna kört linjetrafik för SL och att de har rätt till lönetillägg från och med den 1 juli 2009. Enligt domen ska Traveller Buss AB betala lönetillägg till bussförarna och skadestånd för kollektivavtalsbrott till både Kommunal och bussförarna (AD 2012 nr 18).

Ombud för Kommunal var förbundsjuristen Annett Olofsson (08-676 63 29).

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt