Bröt Volvo Powertrain mot medbestämmandelagen inför beslut om inhyrning? AD meddelar dom den 14 mars 2012

Den 12 januari höll Arbetsdomstolen huvudförhandling i två mål där IF Metall yrkat att Volvo Powertrain ska betala sammanlagt fyra miljoner kr i skadestånd för brott mot medbestämmandelagen. Som tidigare rapporterats på denna sida hyrde bolaget under två kvartal 2011 in ett stort antal personer i sin verksamhet i Skövde. IF Metall menar att bolaget vid förhandlingar inför inhyrningarna lämnade bristfällig information och att bolaget därför brutit mot 11 och 38 §§ medbestämmandelagen. Efter att Arbetsdomstolen flyttat fram tidpunkten för dom i målen kommer dom att meddelas onsdagen den 14 mars 2012. Arbetsdomstolens mål A 115/11 och A 155/11.

Ombud för förbundet är förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt