Undersköterskor fick pengar och ursäkt

Förlikning har träffats i sex mål i Arbetsdomstolen som gällde stadigvarande förflyttning av sex undersköterskor. Undersköterskorna hade förflyttats från sin arbetsplats på ett sjukhem i Örnsköldsviks kommun. Som skäl för förflyttningen uppgav kommunen att undersköterskorna skulle ha brustit i sitt sätt att utföra arbetet. Detta bestreds av undersköterskorna.

Med Kommunals hjälp stämde de kommunen och yrkade skadestånd för kollektivavtalsbrott. Förlikningen innebär att undersköterskorna får 80 000 kr var. I förlikningen ingår också följande ursäkt från kommunens sida: ” Under den utredning som följt av ärendet har kommunen, i efterhand, kunnat konstatera att de beslut om förflyttningar som fattades och verkställdes under sommaren 2010 hanterats alltför skyndsamt. Kommunen beklagar den negativa inverkan detta haft på de berörda arbetstagarna.”

Arbetsdomstolens mål A 157/11 – A 162/11. Ombud för undersköterskorna var förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt