Arbetsrätt

Genom de arbetsrättsliga reglerna skyddas de anställda mot godtycke på arbetet. Juristerna på vår arbetsrättsenhet driver många olika typer av mål där medlemmar har juridiska problem som har samband med jobbet. Vanliga mål är tvister där en anställd sagts upp eller avskedats felaktigt. I andra fall har medlemmar inte fått ut sin lön vilket kan bero på att man tvistar om beloppets storlek. Men ibland saknar arbetsgivaren pengar. Då måste vi sätta arbetsgivaren i konkurs så att medlemmen kan få ut sin lön via den statliga lönegarantin. Vi är också försvarare i mål där medlemmar anklagas för brott som har samband med jobbet och där medlemmar fått sina körkort indragna. Här under hittar du intressanta och aktuella domar som rör arbetsrätt. I nästan samtliga fall har våra jurister varit ombud. Du kan ibland även hitta annat intressant material som rör arbetsrätten, exempelvis principiellt intressanta mål som vi driver.

December 2008 – Ett samhälle för alla

Vi närmar oss slutet på 2008. Ett år som har präglats av rekordvarsel och en uppluckring av stabiliteten i det sociala välfärdssystemet. Med denna utveckling

Arbetsförmedlingen avskedade felaktigt

Arbetsförmedlingen avskedade i början av år 2007 två arbetsförmedlare vid Arbetsförmedlingen i Staffanstorp. Som skäl för avskedandena angav Arbetsförmedlingen en rad olika omständigheter. Avseende den

Åtal mot elarbetsansvarig elektriker ogillas

En medlem i Elektrikförbundet som stod åtalad för vållande till kroppsskada frias. Den åtalade medlemmen var elarbetsansvarig för ett arbete där en kabel skulle kopplas

Konkurrensverket ifrågasätter kollektivavtal

LO och Skogs- och Träfacket har på Konkurrensverkets begäran avgett ett yttrande med svar på ett antal frågor gällande en definition av arbetstagarbegreppet inom skogsbranschen,

Fel säga upp behandlingsassistent

En behandlingsassistent som tjänstgjorde nattetid på ett behandlingshem blev uppsagd av personliga skäl. Som grund för uppsägningen åberopade arbetsgivaren att behandlingsassistenten hade installerat egna dörrlarm

Extrachaufför inte ersättningsskyldig

  En medlem i Skogs- och Träfacket arbetar extra som busschaufför inom Länstrafiken där han bor. Efter att ha blivit uppsagd från sitt ordinarie arbete

Chaufför får rätt i EG-domstolen

  Transports medlem Anders har blivit stämd av staten – skälet är att han beviljats rätt till lönegaranti vid arbetsgivarens konkurs. Anders har i sitt

Chaufför får rätt i EG-domstolen

  Transports medlem Anders har blivit stämd av staten – skälet är att han beviljats rätt till lönegaranti vid arbetsgivarens konkurs. Anders har i sitt