Untitled Document

ned-i-tid Arbetsrätt  
 


(2011-09-08)

Längst anställd fick gå ned i tid

Handelsanställdas förbund har väckt talan i
Arbetsdomstolen mot Polarn O. Pyret och yrkat att
bolaget ska betala allmänt och ekonomiskt skadestånd
till en butiksanställd vars arbetstid mot hennes vilja
sänktes med 10 timmar per vecka.

En av anledningarna till bolagets beslut att sänka
arbetstiden för den anställde var att öka
teamkänslan i arbetsgruppen. Den förväntades bli
starkare om skillnaden i arbetstid mellan de anställda
minskade. Bolaget sa därför, utan att beakta att hon
hade längre anställningstid, upp den butiksanställda
som hade avtal om 35 timmar per vecka i syfte att
fördela de 10 timmarna till en annan anställd som hade
7,5 timmar per vecka.

Förbundet gör gällande det inte kan vara saklig
grund för uppsägning när en arbetsgivare säger upp
en anställd med längre anställningstid för att
omfördela hennes timmar till annan personal alternativt
att bolaget gjort sig skyldigt till turordningsbrott.

Mål nr i AD A 131/11. Ombud för förbundet
förbundsjuristen Malin Wulkan, tel 08-6766341

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt