Untitled Document

myresjo-mbl Arbetsrätt  
 


(2011-06-01)

Myresjökök stäms på 1 miljon för
MBL-brott

Fackförbundet GS har lämnat in en
stämningsansökan mot företaget Myresjökök för
brott mot medbestämmandelagen. Förbundet menar att
bolaget inte fullgjort sin förhandlingsskyldighet i
samband med att ett 70-tal anställda i Älmhult blev
uppsagda vintern 2010.

Bakgrunden till tvisten är att de lokala parterna
under lång tid förde förhandlingar avseende
arbetsbrist. I förhandlingarna hade bolaget önskemål
om att parterna skulle teckna en avtalsturlista. GS
kunde dock inte acceptera det ensidiga förslag till
turordningslista som presenterades och ville inte godta
de många avsteg från turordningen som bolaget ville
ha. Lagen säger att företaget ska söka möjliga
omplaceringar och vidta rimliga utbildningsinsatser för
de anställda. Men det var Myresjökök inte
intresserade av. Istället för att försöka ta hand om
de anställda som lagt ner oerhört många år och stort
engagemang i företaget valde man att genomföra vad man
kallade en övergång av verksamhet.

Verksamhetsövergången innebar att
lackeringsverksamheten såldes till ett annat bolag inom
Nobiakoncernen där också Myresjökök ingår. Sedan
lade man ned resten av verksamheten i Myresjökök och
sa upp samtliga anställda där. Lackeringsverksamheten
fortsätter att bedrivas exakt som tidigare i samma
lokaler.

Det är det nya beslutet att efter överlåtelsen
säga upp alla anställda som fanns kvar i verksamheten
som bolaget inte har förhandlat om.

GS facket ser mycket allvarligt på bolagets agerande
och yrkar därför på ett skadestånd på 1 miljon
kronor. Bolaget har medvetet struntat i att förhandla
färdigt med facket. På så sätt har man avsiktligt
åsidosatt lagstiftningen. Genom att agera på detta
sätt har bolaget dessutom sparat in över en miljon kr
i lön som man annars skulle ha varit skyldig att betala
till de uppsagda.

Ombud för GS facket är förbundsjuristen Anne
Alfredson, 08-6766325.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt