Untitled Document

polska-skogshtml Arbetsrätt  
 


(2011-08-31)

Utländska arbetstagare fick
ersättning tack vare facket

GS Facket för skogs-, trä och
grafisk bransch förde framgångsrikt talan i
Arbetsdomstolen för ett tiotal polska skogplanterares
räkning mot det lettiska bemanningsföretaget Sia Rent
A Pro. Tvisten gällde rätt till lön och andra
ersättningar för utfört arbete under perioden
maj-juli 2008 och allmänt skadestånd för brott mot
kollektivavtal, semesterlagen och kvittningslagen.
Arbetsdomstolen meddelade dom i november 2010 och dömde
då ut lön och ersättningar till de berörda
arbetstagarna om sammanlagt drygt 415 000 kr samt
allmänt skadestånd om sammanlagt 300 000 kr till
arbetstagarna och förbundet. I direkt anslutning till
att domen meddelats kontaktades förbundet av Skogs- och
Lantarbetsgivareförbundet som upplyste om att
medlemsföretaget Sia Rent A Pro inte längre bedrev
någon verksamhet i Sverige, inte hade för avsikt att
betala och inte heller att medverka till ett
obeståndsförfarande i syfte att berörda medlemmar
skulle kunna få lönegarantiersättning. Förbundet
fick då vidta åtgärder för att försätta Sia Rent A
Pro i konkurs i Lettland. Med anledning av det lettiska
konkursbeslut, som kom att meddelas i februari 2011, har
arbetstagarna nu kunnat få lönegarantiersättning i
huvudsak motsvarande de utdömda beloppen avseende
löner och ersättningar, s k gränsöverskridande
lönegaranti vilken utbetalats i juli 2011. Det är m a
o lönsamt att vara med i facket även för utländska
arbetstagare.

Arbetsdomstolens dom nr 76/10. Ombud i
målet var förbundsjuristerna Malin Wulkan och Ellinor
Gudmundsson

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt