Untitled Document

Facket - fick-sparken Arbetsrätt  
 


(2011-02-23)

Vände sig till facket – fick sparken

En medlem i Kommunal som var anställd på en
ridklubb i Sörmland hade inte fått semesterlön sedan
hon började sin anställning år 2002. Hon vände sig
till Kommunal. Med Kommunals hjälp väckte hon talan
vid Södertälje tingsrätt och yrkade semesterlön och
skadestånd för brott mot bl. a. semesterlagen. Tre
veckor senare avskedades hon. Talan är nu väckt mot
ridklubben vid Södertälje tingsrätt för brott mot
LAS och föreningsrättskränkning. Sammanlagt yrkas
skadestånd med 450 000 kr till medlemmen och till
Kommunal. Dessutom yrkas att avskedandet ska
ogiltigförklaras. Södertälje tingsrätts mål nr T
465-11. Ombud för medlemmen är förbundsjurist Annett
Olofsson, 08-6766329.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt