Untitled Document

forlikning-uppsagning Arbetsrätt  
 


(2011-10-04)

Förlikning i mål om uppsägning på
grund av brådskande utryckning med privat bil

En medlem i SEKO blev uppsagd från
sin tillsvidareanställning hos Tunnelbanan Teknik AB.
Bolaget påstod att medlemmen misskött sig genom att
ställa sin privata bil på otillåtet område. SEKO
menade att det inte fanns saklig grund för uppsägning.
Vid det aktuella tillfället hade medlemmen bråttom in
på området för att åtgärda ett brådskande haveri
av en s k hjulsvarv. Han hade dessutom haft kontakt med
sin chef och hade uppfattat att chefen hade gett honom
tillstånd att ställa sin privata bil på området.
Efter att SEKO väckt talan i Arbetsdomstolen och yrkat
att uppsägningen skulle ogiltigförklaras har parterna
träffat avtal om förlikning. Enligt
förlikningsavtalet upphör medlemmens anställning i
bolaget och bolaget ska betala 200 000 kr samt
innestående semesterförmåner till medlemmen.
Arbetsdomstolens mål nr A 73/11. Ombud för SEKO och
medlemmen var förbundsjurist Annett Olofsson,
08-6766329

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt